Nałogowe palenie zwiększa ryzyko powikłań po operacji wymiany stawu biodrowego i kolanowego

iStock_000019976173_DoubleNaukowcy z Mayo Clinic College of Medicine oraz University of Alabama odkryli, że u palących nałogowo pacjentów po wymianie stawu biodrowego i kolanowego częściej występowały powikłania pooperacyjne. Do powikłań tych należało głębokie zakażenie tkanek oraz związane z tym utrudnione gojenie rany.

Naukowcy założyli, że palenie tytoniu może kolidować z gojeniem się ran pooperacyjnych oraz zwiększać ryzyko infekcji na drodze takich mechanizmów jak: skurcz naczyń, spadek przeżycia i migracji fibroblastów w miejscu gojenia oraz zwiększenie ilości tlenku węgla we krwi, co zmniejsza dostawę tlenu niezbędnego do procesów gojenia do tkanek.

Badaną grupą byli pacjenci Mayo Clinic, którzy w latach 2010-2013 po raz pierwszy przeszli operację wymiany stawu biodrowego bądź kolanowego. Pacjentów , którzy w chwili zgłoszenia do zabiegu zadeklarowali palenie papierosów, cygar, cygaretek czy też bezdymnych papierosów zdefiniowano jako nałogowo palących. Do grupy pacjentów określonych jako niepalących przypisano osoby które nigdy nie paliły lub które obecnie nie palą lecz w przeszłości to robiły. Liczba pacjentów biorąca udział w badaniu wyniosła 7926 osób, z czego 565 osób (7%) zakwalifikowano jako nałogowych palaczy. Jakoobecnie nie palących zakwalifikowano 7361 (93%) osób. Każdy pacjent był obserwowany i w określonym czasie kilka razy podczas okresu przeprowadzanego badania musiał odesłać do kliniki kwestionariusz oraz zdjęcia radiologiczne. Kwestionariusz dotyczył m.in. przebytych infekcji, złamań czy też kolejnych operacji przebytych w innych szpitalach. Jeżeli pacjent nie odesłał kwestionariusza wywiad telefonicznie przeprowadzał z nim pracownik. Dzięki temu możliwe było skrupulatne zebranie danych.

W badaniu zawarto kilka zmiennych towarzyszących, które również mogły mieć związek z występującymi powikłaniami. Zmiennymi tymi były : dane demograficzne takie jak płeć, wiek; wskaźnik masy ciała (BMI); choroby współistniejące (ocena przy pomocy indeksu Deyo-Charlsona); rodzaj mocowania (cement, protezy bezcementowe, próżniowe).

Jako powikłania klasyfikowano czynniki powodujące rewizje stawu, głębokie i powierzchowne infekcje oraz złamania.

Po przeprowadzeniu dokładnych analiz stwierdzono, że u osób palących występuje 1,8x większe ryzyko wystąpienia rewizji po implantacji stawu niż u osób niepalących.

W niektórych badaniach innych autorów nie stwierdzono zwiększonego ryzyka rewizji jednakże mogło mieć to związek z małymi rozmiarami próby i prowadzić do wystąpienia błędu typu II. Mocną stroną badań przeprowadzonych w Mayo Clinic była duża wielkość próby, systematyczne gromadzenie danych oraz dokładne monitorowanie powikłań. Ograniczeniem było na pewno to, że wnioski te dotyczą jednego ośrodka (Mayo Clinic) oraz to, że pomimo dużej liczebności próby liczba zdarzeń (wystąpienia powikłań) była niska. Wskazaniem do przeprowadzenia w przyszłości badań byłoby zwiększenie ilości badanych pacjentów.

Powszechnie uważa się iż zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko powikłań po operacjach. Naukowcy z Mayo Clinic udowadniając, że palacze są narażeni na większe ryzyko powikłań przyczyniających się do rewizji stawu oraz do wystąpienia głębokich infekcji dostarczają kolejnego impulsu do zaprzestania palenia u pacjentów poddających się wymianie stawu biodrowego bądź kolanowego.

Autorzy: Marta Misztal, Paulina Rudzka, Monika Klimek

Źródło:
1. Jasvinder A. Singh, Cathy Schleck, W. Scott Harmsen, Adam K. Jacob, David O. Warner and David G. Lewallen : Current tobacco use is associated with higher rates of implant revision and deep infection after total hip or knee arthroplasty: a prospective cohort study. 19.11.2015 http://www.biomedcentral.com
2. Sorensen LT. Wound healing and infection in surgery: the pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine replacement therapy: a systematic review. Ann Surg. 2012; 255(6):1069-79.
3. Sorensen LT. Wound healing and infection in surgery. The clinical impact of smoking and smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Arch Surg. 2012; 147(4):373-83.
4. Singh JA, Houston TK, Ponce BA, Maddox G, Bishop MJ, Richman J et al.. Smoking as a risk factor for short-term outcomes following primary total hip and total knee replacement in veterans. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011; 63(10):1365-74.


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Wymiana protezy stawu biodrowego – 2

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.