Złamania szyjki kości udowej u zdrowych osób w starszym wieku – jakie leczenie jest najkorzystniejsze?

Their patient is stableZłamanie szyjki kości udowej jest jednym z częstszych złamań u osób starszych oraz narastającym problemem społecznym związanym z niepełnosprawnością osób po złamaniu. Złamanie wiąże się także z dużymi kosztami leczenia i opieki.Długotrwałe unieruchomienie pacjenta ze złamaniem istotnie zwiększa ryzyko zgonu. W przypadku operacyjnego zespolenia złamanych kości wystepuje ryzyko martwicy głowy kości udowej oraz prawdopodobieństwo powstania stawu rzekomego. Dlatego najczęściej stosowanym leczeniem u osób w starszym wieku jest protezoplastyka stawu biodrowego.

Możliwe jest wykonanie połowiczej protezoplastyki stawu biodrowego, gdyż panewka zwykle jest nieuszkodzona, a zakładanie implantu panewkowego wydłuża czas operacji, zwiększa ryzyko powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych. Jednak w pracach dotyczących protezoplastyki połowiczej stwierdzono, że może ona prowadzić do niszczenia części panewkowej stawu biodrowego, co skutkuje koniecznością ponownej, rewizyjnej operacji. Dlatego zaczęto stosować całkowitą protezoplastykę stawu biodrowego, która pozwala uzyskać dobre wyniki kliniczne. Jakkolwiek całkowita alloplastyka również obarczona jest ryzykiem powikłań i ma wielu przeciwników jako zabieg zbyt rozległy i obciążający pacjenta.

Z powodu tych kontrowersji wokół leczenia złamań szyjki kości udowej badania kliniczne są ciągle prowadzone i powstało wiele prac oceniających skutki leczenia oraz porównujących różne metody postępowania. W ostatnich latach ukazało się kilka publikacji, które podejmują ten temat. Jedna z nich (2) porównuje odległe wyniki (średnio 5,9 lat od złamania), zespalania szyjki kości udowej z protezoplastyką połowiczą u 222 pacjentów (112 zespolonych złamań kontra 110 protezoplastyk). Badanie to ukazuje dobre długotrwałe wyniki protezoplastyki połowiczej i rekomenduje ją jako metodę z wyboru przy tego typu złamaniach u starszych osób.

Kolejną z publikacji jest metaanaliza (3), która porównuje wyniki leczenia protezoplastyki połowiczej z całkowitą u osób starszych z dobrym stanem zdrowia, u których doszło do złamania szyjki kości udowej. Zebrano osiem badań, w których łącznie uczestniczyło 1014 pacjentów – 523 z protezoplastyką połowiczą i 491 z alloplastyką całkowitą. W skali Harris Hip Score wyniki były porównywalne. Zaobserwowano, że w okresie powyżej 4 lat od złamania, w grupie z protezoplastyką połowiczą występuje większy odsetek kolejnej operacji stawu biodrowego oraz uszkodzenia panewki. Natomiast w grupie z protezoplastyką całkowitą czas zabiegu był dłuższy oraz istotnie częściej występowało zwichniecie sztucznego stawu. Wynik EQindex-5D, ruchomość oraz poziom bólu był korzystniejszy dla grupy z protezoplastyką całkowitą. Nie wykazano istotnych różnic w częstości infekcji wymienionego stawu, utraty krwi, długości pobytu w szpitalu, śmiertelności rok po operacji, oraz innych istotnych powikłań. Autorzy nie podają w sposób jednoznaczny przewagi którejś z porównywalnych metod.

W wielu ośrodkach w Polsce protezoplastyka połowicza z użyciem głowy bipolarnej jest „złotym środkiem” i najczęstszym sposobem leczenia u pacjentów w starszym wieku.

Autor: Jan Sałek

Źródła:
1. O. Johnell, J. A. Kanis, “An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures” Osteoporosis International, December 2006, Volume 17, Issue 12, pp 1726-1733
2. Ragnhild Øydna Støen , Cathrine M. Lofthus, Lars Nordsletten, Jan Erik Madsen, Frede Frihagen “Randomized Trial of Hemiarthroplasty versus Internal Fixation for Femoral Neck Fractures: No Differences at 6 Years” Clinical Orthopaedics and Related Research®, January 2014, Volume 472, Issue 1, pp 360-36
3. Feng Wang, Haifei Zhang, Zhiyu Zhang, Chengbin Ma, Ximin Feng „Comparison of bipolar hemiarthroplasty and total hip arthroplasty for displaced femoral neck fractures in the healthy elderly: a meta-analysis” BMC Musculoskelet Disord. 2015; 16: 229. Published online 2015 Aug 28. doi: 10.1186/s12891-015-0696-x

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.