Karmienie piersią przez matki chore na stwardnienie rozsiane może zapobiegać rozwojowi choroby

iStock_000019071669_FullPrzez wiele lat uważano, że kobiety cierpiące na stwardnienie rozsiane nie powinny decydować się na macierzyństwo ze względu na ryzyko pogorszenia ich stanu. Okres poporodowy był uważany za jeden z czynników ryzyka wystąpienia nowych rzutów choroby. Niemieccy naukowcy przeprowadzili badanie, którego celem było porównanie przebiegu choroby w okresie poporodowym u kobiet karmiących wyłącznie piersią w porównaniu do tych, które karmiły piersią częściowo lub nie karmiły wcale. Najnowsze wyniki opublikowane w czasopismie JAMA Neurology przez grupę naukowców z Ruhr-University Bochum w Niemczech pokazują, że karmienie piersią może zapobiegać rozwojowi choroby u kobiet po porodzie.


Wpływ ciąży na przebieg stwardnienia rozsianego od dawna był tematem kontrowersyjnym. W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiło się wiele leków modyfikujących przebieg choroby. Wiele leków zostało dopuszczonych do stosowania przez kobiety ciężarne. Różnorodność leczenia spowodowała, że coraz więcej kobiet cierpiących na SM zaczęło decydować się na macierzyństwo. U kobiet tych zaczęto ustalać plan leczenia, w którym brano pod uwagę ryzyko niekorzystnych działań dla płodu narażonego na ekspozycję na stosowany lek, a także ryzyko wystąpienia nowych rzutów choroby u matki. Zastosowanie odpowiedniej farmakoterapii i karmienie piersią po porodzie wydały się mieć korzystny wpływ na przebieg SM.

Grupa niemieckich naukowców przeprowadziła badanie, którego celem była ocena wpływu karmienia piersią na rozwój stwardnienia rozsianego w okresie poporodowym. Badaniem objęto kobiety chore na MS w okresie od stycznia 2008 do czerwca 2012r. Kobiety zostały poddane obserwacji przez rok po porodzie. Spośród 201 pacjentek 120 (59,7%) stosowało karmienie wyłącznie piersią przez co najmniej dwa miesiące, 42 (20,9%) karmiły częściowo piersią, a 39 z nich (19,4%) w ogóle nie karmiło piersią. Badanie pokazało, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po urodzeniu dziecka nawrót choroby wystąpił u 31 (38%) kobiet które nie stosowały karmienia wyłącznie piersią, w porównaniu do 29 (24% ) kobiet, które karmiły wyłącznie piersią przez co najmniej dwa miesiące. Czas do wystąpienia pierwszego rzutu po porodzie po wprowadzeniu dodatkowego karmienia nie różnił się znacząco u kobiet, które wcześniej karmiły wyłącznie piersią, a tych które karmiły częściowo lub wcale.

Wyniki badania dowodzą, że u kobiet karmiących wyłącznie piersią ryzyko wystąpienia nowych rzutów choroby jest mniejsze. Dane sugerują, że kobiety chore na SM powinny być zachęcane do stosowania tego rodzaju karmienia w okresie poporodowym.

Autorzy: Klaudia Zyzak, Katarzyna Gałaszkiewicz, Agata Zwierz

Źródło:
1. Hellwig K, Rockhoff M, Herbstritt S, Exclusive Breastfeeding and the Effect on Postpartum Multiple Sclerosis Relapses, JAMA Neurol. 2015 Aug 31. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.1806.
2. Vukusic S, Marignier R, Multiple sclerosis and pregnancy in the ‚treatment era’.
Nat Rev Neurol. 2015 May;11(5):280-9.
3. Worthington J , Jones R, Crawford M, Forti A., Pregnancy and multiple sclerosis–a 3-year prospective study.J Neurol. 1994 Feb;241(4):228-33.
4. Vukusic S, Confavreux C, Multiple sclerosis and pregnancy. Rev Neurol (Paris). 2006 Mar;162(3):299-309.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Patofizjologia stwardnienia rozsianego (SM)

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.