Wczesne wprowadzenie do diety niemowląt orzechów zapobiega rozwojowi alergii

Badania kliniczne dowodzą, że wczesne wprowadzenie orzechów do diety niemowląt należących do grupy wysokiego ryzyka rozwoju alergii na orzechy, okazało się być bezpieczne i w dodatku spowodowało redukcje późniejszego jej pojawienia aż o 81%. Badania były wspierane przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) będący częścią Narodowego Instytutu Zdrowia, a zostały przeprowadzone przez Sieć Tolerancji Immunologicznej (ITN). Wyniki badań ukazały się na łamach New England Journal of Medicine i zostały zaprezentowane na nadzwyczajnym spotkaniu Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii.W ciągu ostatnich 10 lat częstość występowania alergii na orzechy wśród dzieci z krajów zachodnich podwoiła się. W dodatku staje się ona widoczna nawet w Azji i Afryce. Ten rodzaj alergii jest wiodącą przyczyną wstrząsu anafilaktycznego oraz śmierci z powodu alergii pokarmowej i ponadto powoduje znaczne obciążenia zarówno psychospołeczne jak i finansowe dla pacjentów i ich rodzin. Nadwrażliwość układu odpornościowego spowodowana tym alergenem rozwija się już we wczesnym okresie życia i niestety rzadko udaje się z niej „wyrosnąć”. Wytyczne z Wielkiej Brytanii z 1998 r. oraz z USA z 2000 r. zalecają wyeliminowanie alergizujących produktów z diety niemowląt o wysokim ryzyku rozwoju alergii. Jednakże, wyniki badań, w których alergeny pokarmowe zostały wykluczone z diety nie dowiodły, że usunięcie ich z niej zapobiega rozwojowi IgE- zależnej alergii. W 2008 roku, zalecenia unikania alergenów w pokarmach zostały wycofane. Odpowiedź na pytanie, co jest lepszą strategią w celu zapobiegania alergii pokarmowych pozostaje otwarta.

Naukowcy kierowani przez profesora Gideona Lack’a z Kings College w Londynie, zaprojektowali badania „Wczesnej Nauki o Alergii na Orzechy” (LEAP). Oparli je na obserwacji: u dzieci izraelskich alergia na orzechy występuje w mniejszym stosunku liczbowym w porównaniu do żydowskich dzieci o podobnym pochodzeniu zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do dzieci z Wielkiej Brytanii, dzieci z Izraela zaczynają spożywać pokarmy zawierające orzechy już we wczesnym okresie życia.

LEAP pozwoliła na porównanie dwóch strategii zapobiegania alergii na orzechy – jednej związanej z konsumpcją, i drugą polegającą na unikaniu orzechów w diecie niemowląt, które były narażone na wysokie ryzyko jej rozwoju.

W badaniach wzięło udział 640 niemowląt wysokiego ryzyka w wieku pomiędzy 4 a 11 miesiącem życia, które zostały losowo przydzielone do dwóch grup. W jednej całkowicie unikano, a w drugiej wcześnie wprowadzono orzechy do diety. Grupa wysokiego ryzyka alergii oznaczała występowanie u niemowląt atopowego zapalenia skóry (AZS) i/lub alergii pokarmowej na białko jaja kurzego. Schematy unikania i konsumpcji były kontynuowane aż do piątego roku życia. Uczestnicy byli monitorowani przez cały ten okres poprzez regularne badania przez pracowników służby zdrowia oraz przez wypełnianie ankiet żywieniowych przez telefon.

Wyniki badań były zaskakujące. Okazało się, że wśród 530 niemowląt należących do grupy wysokiego ryzyka, które w momencie rozpoczęcia badań nie wykazywały wrażliwości na ekstrakt z orzeszków w skórnych testach punktowych, w grupie eliminującej orzechy z diety w 5 roku życia alergia wystąpiła aż w 13,7% przypadków, podczas gdy w grupie niemowląt u których wcześnie wprowadzono je do diety była ona zauważalna tylko w 1,7% przypadków.

Dr. Lack podaje, że w badaniu wykluczuno niemowlęta wykazujące silne oznaki wczesnej alergii na orzeszki ziemne. Jednocześnie zaznacza, że bezpieczeństwo i skuteczność wczesnego wprowadzania do diety orzechów w tej grupie pozostają nieznane i wymagają dalszych badań. Profesor dodaje, że rodzice niemowląt i małych dzieci z wypryskiem lub alergią na białko jaja kurzego powinni skonsultować się z alergologiem, pediatrą lub lekarzem rodzinnym przed podaniem im produktów z orzeszków ziemnych.

Wniosek jest jeden – wczesne wprowadzenie orzechów do diety niemowląt z grupy wysokiego ryzyka znacząco zmniejsza częstość rozwoju alergii oraz pozwala odpowiednio zmienić odpowiedź układu immunologicznego na ten alergen. Wyniki badań wydają się być obiecujące.

Autorzy: Agata Zwierz, Katarzyna Gałaszkiewicz, Klaudia Zyzak

Źródła:
1. George Du Toit, Graham Roberts, Peter H. Sayre, Henry T. Bahnson, Suzana Radulovic, Alexandra F. Santos, Helen A. Brough, Deborah Phippard, Monica Basting, Mary Feeney, Victor Turcanu, Michelle L. Sever, Margarita Gomez Lorenzo, Marshall Plaut, Gideon Lack. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. New England Journal of Medicine, 2015;
2. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS, etal. The epidemiology of food allergy inEurope: a systematic review and metaanalysis. Allergy 2014;69:62-75.2.
3. Venter C, Hasan Arshad S, Grundy J,et al. Time trends in the prevalence ofpeanut allergy: three cohorts of childrenfrom the same geographical location inthe UK. Allergy 2010;65:103-8.3.
4. Sicherer SH, Muñoz-Furlong A, Godbold JH, Sampson HA. US prevalence ofself-reported peanut, tree nut, and sesameallergy: 11-year follow-up. J Allergy ClinImmunol 2010;125:1322-6
5. Gray CL, Levin ME, Zar HJ, et al. Foodallergy in South African children withatopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 2014;25:572-9.5.
6. Prescott SL, Pawankar R, Allen KJ, etal. A global survey of changing patternsof food allergy burden in children. WorldAllergy Org J 2013;6:21.6.
7. Cummings AJ, Knibb RC, King RM,Lucas JS. The psychosocial impact of foodallergy and food hypersensitivity in children, adolescents and their families: areview. Allergy 2010;65:933-45.7.
8. Bock SA, Muñoz-Furlong A, SampsonHA. Fatalities due to anaphylactic reactions to foods. J Allergy Clin Immunol2001;107:191-3.8.
9. Hourihane JO, Kilburn SA, Dean P,Warner JO. Clinical characteristics of peanut allergy. Clin Exp Allergy 1997;27:634-9.9.
10. Committee on Toxicity of Chemicalsin Food, Consumer Products and the Environment. Peanut allergy. London: Department of Health, 1998 (http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120209132957/http://cot.food.gov.uk/pdfs/cotpeanutall.pdf)
11. American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition. Hypoallergenic infantformulas. Pediatrics 2000;106:346-9.
12. de Silva D, Geromi M, Halken S, et al.Primary prevention of food allergy inchildren and adults: systematic review.Allergy 2014;69:581-9.
13. Greer FR, Sicherer SH, Burks AW. Effects of early nutritional interventions onthe development of atopic disease in infants and children: the role of maternaldietary restriction, breastfeeding, timingof introduction of complementary foods,and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008;121:183-91


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Alergiczne zapalenie nosa i spojówek

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.