LDL i odpowiedź na leczenie HCV – znamy nowy marker prognostyczny

Na łamach Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, czasopisma American Gastroenterological Association, zostały opublikowane wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Medizinische Hochschule w Hannoverze. Donoszą one o nowym czynniku pozwalającym przewidzieć odpowiedź na leczenie interferonem u pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV. Mowa o oxLDL, czyli oksydowanej frakcji lipoprotein o niskiej gęstości, powszechnie znanych jako „zły cholesterol”.

Badaniu poddanych zostało 379 pacjentów z HCV, leczonych pegylowanym interferonem i rybawiryną. Poziom oxLDL w surowicy był znacząco wyższy u tych pacjentów, u których uzyskano trwałą odpowiedź wirusologiczną (SVR, sustained virological response), a więc wyleczonych.

Do tej pory prawdopodobieństwo uzyskania SVR było możliwe do oszacowania przez szereg czynników specyficznych dla pacjenta, takich jak polimorfizm genotypu Interleukiny 28B (IL28B), a także mniej charakterystycznych: wiek, stopień zwłóknienia, stłuszczenie wątroby, insulinooporność, poziom GGTP. OxLDL jest nowym, niezależnym predyktorem SVR. Poziom oxLDL w surowicy można sprawdzić pośrednio przez pomiar LDL, ponieważ ich wartości korelują ze sobą.

Badacze wykazali, że oxLDL blokuje niekompetycyjnie wiązanie wirusa HCV z jego receptorem komórkowym, uniemożliwiając wnikanie wirusa do komórki. Tym samym zapobiega szerzeniu się wirusa na drodze „z komórki do komórki”, co jest głównym sposobem rozprzestrzeniania się wirusa w hepatocytach.

OxLDL nie poprawia bezpośrednio reakcji na interferon. Zwiększa jednak skuteczność leczenia poprzez hamowanie infekowania nowych komórek w trakcie terapii.

W leczeniu zakażenia HCV istnieje obecnie możliwość prowadzenia terapii bezinterferonowych, za pomocą nowych, bezpośrednio działających leków, takich jak inhibitory proteazy wirusowej. Leki te, w porównaniu z interferonem, mają wyższy wskaźnik SVR i mniej skutków ubocznych. Ze względu jednak na ich wysoki koszt, terapia interferonowa dalej odgrywa znaczącą rolę w leczeniu. Stąd potrzeba poszukiwania markerów pomagających w ocenie jej skuteczności, takich jak oxLDL.

Wyniki badań nad oxLDL pozwalają lepiej zrozumieć patofizjologię HCV. Mogą się też przyczynić do postępów w pracach nad nowymi lekami bezpośrednio blokującymi wnikanie wirusów do komórek, nie tylko w przypadku HCV, ale i innych przewlekłych infekcji wirusowych.

Autor: Maja Mirska

Źródło:
1. http://www.gastro.org/press_releases/2015/5/13/novel-biomarkers-may-provide-guide-to-personalized-hepatitis-c-therapy
2. P. Solbach et al. Oxidized Low-Density Lipoprotein Is a Novel Predictor of Interferon Responsiveness in Chronic Hepatitis C Infection, Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2015: 1(3): 285-294.e1
3. M. von Schaeven, A. Ploss, EDITORIAL Novel Biomarkers Associated With the Outcome of Interferon-Based Hepatitis C Virus Therapy, Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2015:1(3):257-258.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Badanie palpacyjne wątroby

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.