Rociletinib – czyżby przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc?

cancer cellNowa celowana terapia skierowana przeciwko mutacji receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w raku płuca, w przeciwieństwie do obecnych terapii, wykazuje aktywność przeciwko najpowszechniej opornej na leczenie mutacji jak również znacząco poprawia rokowanie pacjentów. Wyniki I/II fazy badań klinicznych rociletinibu zostały opublikowane na łamach New England Journal Medicine 30 kwietnia. Wstępne wyniki badań zostały poprzednio zaprezentowane w 2014 roku na zjeździe American Society of Clinical Oncology.



Rak płuca wciąż pozostaje najczęstszą przyczyną śmierci związaną z nowotworem złośliwym na całym świecie, w tym aż ok. 80-85% stanowią pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NDRP). W momencie diagnozy ponad 80% przypadków NDRP znajduje się w zaawansowanym stadium (III B lub IV).

Naukowcy podają, że mutacja w EGFR jest jedną z przyczyn rozplemu komórek nowotworowych w tym raku. Statystyki wskazują, że mutacja w receptorze naskórkowego czynniku wzrostu jest obecna w około 10-15 % przypadków raka płuc w Stanach Zjednoczonych i Europie. Natomiast w Azji stanowi ona aż 30-35%. Odkrycie mutacji w EGFR jako przyczyny niekontrolowanego rozplemu komórek nowotworowych miało miejsce ponad 10 lat temu i było przełomowym momentem w onkologii. To wydarzenie nie tylko pozwoliło na wprowadzenie celowanej terapii przeciwko EGFR ale również otworzyło drogę dla rozwoju m.in. leczenia skierowanego przeciwko kinazie chłoniaka anaplastycznego (ALK), czy receptorowi kinazy tyrozynowej (ROS1).

Doniesienia naukowe podają, że leki pierwszej generacji tj. erlotynib i afatynib będące inhibitorami kinazy tyrozynowej hamowały aktywność EGFR wywołuwały regresje wzrostu guza i zmniejszały objawy. Niestety po 9-15 miesiącach ich stosowania rak płuc zaczął rozwijać oporność na nie, co było spowodowane pojawieniem się dodatkowej mutacji T790M. Niestety okazało się, że inhibitory EGFR należące do drugiej generacji, również nie wykazywały wystarczającej efektywności wobec raka z tą mutacją. Dodatkowo wykazywały działania niepożądane tj. wysypkę i biegunkę.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z General Hospital w Massachusetts wzięło udział 130 pacjentów z NDRP, u których rozwinęła się oporność na inhibitory kinazy tyrozynowej należące do I i II generacji. Uczestnicy pochodzili z 10 ośrodków w Stanach Zjednoczonych, Francji i Australii. 57 pacjentów otrzymywało 3 podstawowe formy rociletinibu 150 mg raz dziennie do 900 mg dwa razy dziennie. Pozostali pacjenci przyjmowali wodorek bromu (500 mg raz dziennie do 1000 mg dwa razy dziennie). Niemalże u 60 % z 92 pacjentów, otrzymujących dawki określone jako efektywne leku, zaobserwowano zmniejszenie się guza i ustąpienie objawów w znaczącym stopniu. Rezultaty pojawiły się po 9-10 miesiącach leczenia. Jedynym ważnym efektem ubocznym leku występującym u 47 % leczonych dawkami terapeutycznymi była hiperglikemia, która bez trudności poddawała się leczeniu doustnymi lekami hipoglikemizującymi.

Profesor Lesia V. Sequist z General Hospital w Massachusetts, główny autor próby klinicznej, podkreśla, że badanie rociletinibu jest świetnym przykładem tego jak dużo osiągnęli naukowcy w ciągu ostatnich 10 lat w zrozumieniu biologii niedrobnokomórkowego raka płuca i zastosowaniu tej porcji wiedzy bezpośrednio w praktyce. Profesor Sequist akcentuje to, że rociletinib i inne inhibitory kinazy tyrozynowej należące do III generacji będą miały ogromny wpływ razem jako indywidualne leczenie oraz będąc elementem nowych schematów leczenia NDRP. Ponadto zastosowanie rociletinibu pozwala zmienić spojrzenie na raka płuc ze śmiertelnego wyroku na przewlekły, ale poddający sie leczeniu stan.

Wyniki badań wydają się być obiecujące, więc może rzeczywiście dzięki nim uda się zmienić los pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc.

Autorzy: Agata Zwierz, Klaudia Zyzak, Katarzyna Gałaszkiewicz.

Źródła:
1.Janne PA, Ramalingam SS, Yang J, et al. Clinical activity of the mutant-selec-tive EGFR inhibitor AZD9291 in patients (pts) with EGFR inhibitor–resistant non-small cell lung cancer (NSCLC) [ASCO abstract 8009].J Clin Oncol.2014;32(5)(suppl).
2.Katakami N, Atagi S, Goto K, et al. LUX-Lung 4: a phase II trial of afatinib inpatients with advanced non-small-cell lung cancer who progressed during priortreatment with erlotinib, gefitinib, or both.J Clin Oncol.2013;31(27):3335-3341
3.Lecia V. Sequist, Jean-Charles Soria, Jonathan W. Goldman, Heather A. Wakelee, Rociletinib inEGFR-Mutated Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of Medicine, 2015; 372 (18): 1700 DOI:
4.Siegel R, Ma J, Zou Z, et al. Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014;64:9-29.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Operacja raka płuca – usunięcie płąta górnego płuca lewego

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.