„Leczenie tlenem” zwiększa ryzyko oparzeń u pacjentów z POCHP

medical doctor looking at x-ray picture of lungs in hospitalNaukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Galveston w Teksasie dowiedli, że u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POCHP) poddawanych tlenoterapii występuje wyższe ryzyko oparzeń. Publikacja badań ukazała się 30 marca na łamach Mayo Clinic Proceedings.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest definiowana przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc jako powszechnie występująca przewlekła choroba poddająca się profilaktyce i leczeniu. Składają się na nią cechy utrwalonego, ograniczonego, zazwyczaj postępującego przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe, które jest związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach jako odpowiedź na szkodliwe działanie gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego. Jak podaje WHO, ponad 3 miliony ludzi, co stanowi 6% w skali światowej, umarło z powodu POCHP w 2012 r.

Leczenie tlenem jest niezbędne w przypadku przewlekłej niewydolności oddechowej będącej konsekwencją POCHP. Dowiedziono, że długotrwałe stosowanie tlenu (ponad 15 godzin) wpływa pozytywnie na rokowanie i wydolność chorych, a także redukuje częstość występowania ciężkich zaostrzeń, co prowadzi do poprawy jakości życia chorych. Wskazaniem do domowej tlenoterapii jest hipoksemia występująca w stabilnym okresie choroby, gdy PaO2 ≤ 55 mmHg.

Naukowcy z Galveston również podkreślają znaczenie przewlekłej tlenoterapii jako jedynego czynnika wydłużenia przeżycia i poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na POCHP poza porzuceniem nałogu palenia tytoniu. Istotnym problemem, z którym boryka się lekarz zlecający tę metodę leczenia jest zachowanie równowagi pomiędzy jej terapeutycznymi korzyściami, a ryzykiem zagrożenia pożarowego u pacjentów, którzy kontynuują swój nałóg. Analiza badań wskazuje, że liczba aktywnych palaczy poddawanych tlenoterapii mieści się w zakresie 15-25 %. Posiadanie źródła ognia w pobliżu tlenu gazowego może wywołać pożar.

W badaniach oceniono ryzyko oparzeń u pacjentów z POCHP otrzymujących domową tlenoterapię oraz czynniki ryzyka tych oparzeń. Do badań użyto danych z Amerykańskiego rządowego programu opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku Medicare na przestrzeni 10 lat ( 2001-2010 r.) i dotyczyły one beneficjentów od 66 roku życia. Objęto nimi 2,055 pacjentów z POCHP bez oparzeń oraz 685 osób dotkniętych nimi. Okazało się, że oparzenia 2 razy częściej dotyczyły pacjentów otrzymujących tlenoterapię domową zleconą w przeciągu 90 dni przed urazem w porównaniu z grupą pacjentów bez tlenoterapii. Ponadto u osób z oparzeniami i tlenoterapią występowała dziesięciokrotnie wyższa śmiertelność niż w pozostałej grupie pacjentów. Analiza wykazała, że każdego roku 1 na 1,421 pacjentów z POCHP otrzymujących „leczenie tlenem” doznawało oparzeń. Wyodrębniono również czynniki ryzyka, do których zaliczono: płeć męską, występowanie 3 lub więcej innych chorób współistniejących oraz niski status socjoekonomiczny.

Doktor Aleksander Durate główny autor badań i profesor w Klinice Intensywnej Opieki Pulmonologicznej i Medycyny Snu Uniwersytetu Medycznego w Galveston podaje, że korzyści wynikające z terapii tlenem w POCHP w porównaniu z umiarkowanym ryzykiem oparzeń są większe. Jednak, jak profesor zaznacza, specjaliści opieki medycznej powinni pamiętać o edukacji pacjentów i ich rodzin dotyczącej ryzyka oparzeń przy stosowaniu tlenoterapii, a próba jego minimalizacji powinna zostać zawsze podjęta przed jej zaleceniem. Możliwe, że w przypadku zastosowania wniosków badań zmniejszy się ryzyko oparzeń u pacjentów z POCHP stosujących tlenoterapię.

Autorzy: Agata Zwierz, Katarzyna Gałaszkiewicz, Klaudia Zyzak

Źródło:
1. Górecka D., Jassem E., Pierzchała W., Śliwiński P. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pneumonol. Alergol. Pol. 2012, 80, 220–254
2. E. Jassem Chorzy z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc Pneumonologia i Alergologia Polska 2014, tom 82, suplement 2, strony 11–21. 12
3. Gulshan Sharma, MD, MPH et al. Burn Injury Associated With Home Oxygen Use in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Mayo Clinic Proceedings, March 2015 DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.12.024
4. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Bronchoplastyczne, wideotorakoskopowe usunięcie płata dolnego płuca prawego z powodu raka

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.