ETV6 – nowy marker prognostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej

iStock_000015704019XSmallNaukowcy z University of Colorado Cancer Center wykazali dodatnią korelację pomiędzy obecnością mutacji w obrębie genu ETV6, a zachorowalnością na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Odkrycie przyczyni się do wyodrębnienia populacji cechującej się zwiększonym ryzykiem zachorowania, w której to należy przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku tej jednostki chorobowej.

Ostra białaczka limfo blastyczna (ang. acute lymphoblastic leukemia, ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w populacji dzieci. Etiologia choroby nie jest jednoznacznie określona, jednak ze względu na opisywane przypadki u bliźniąt jednojajowych sugeruje się predyspozycję genetyczną.

Ostatnie lata badań nad genomem limfoblastów białaczkowych niewątpliwie przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat zaburzeń genetycznych w przebiegu tej jednostki chorobowej. Od dawna wiadomo, że do transformacji nowotworowej w ALL dochodzi wskutek przynajmniej dwóch następujących po sobie mutacji, które inicjują i promują leukemogenezę, a spektrum zaburzeń struktury zmutowanych genów obejmuje mutacje punktowe oraz pęknięcia dwuniciowego DNA prowadzące do translokacji, delecji, inwersji albo duplikacji regionu kodującego.

Najnowsze doniesienie dotyczące problematyki zaburzeń genetycznych grających kluczową rolę w transformacji nowotworowej leżącej u podłoża ALL opublikowano na łamach „Nature Genetics”. Naukowcy z University of Colorado Cancer Center przeprowadzili analizę DNA wśród członków rodziny, w której zapadalność na tę jednostkę chorobową była znacznie wyższa niż w populacji ogólnej. U wszystkich badanych w morfologii krwi obwodowej stwierdzono małopłytkowość, wysokie wartości MCV (mean corpuscular volume) oraz tendencję do krwawień, a także obecność heterozygotycznego, dziedzicznego wariantu genu ETV6, który jest zaangażowany w procesy hematopoezy. Poprzez sekwencjonowanie DNA wykazano obecność mutacji punktowych w obrębie genu ETV6. Ponadto udowodniono, że opisywana mutacja somatyczna jest częstą rearanżacją genów opisywaną w grupie chorych z rozpoznaniem ALL.

Dzięki odkryciu nowego markera rozwoju ALL możliwa jest identyfikacja osób, u których występuje zwiększone ryzyko zachorowania. Wiąże się to z lepszym monitorowaniem oraz wcześniejszym rozpoznaniem. Ponadto dalsze badania prowadzone przy pomocy nowoczesnych technologii genetycznych o wysokiej rozdzielczości mogą przyczynić się do identyfikacji i potwierdzenia klinicznej wartości rokowniczych nieznanych dotąd mutacji odgrywających znaczącą rolę w procesie leukenogenezy.

Autorzy: Agnieszka Szymczyk, Justyna Markowicz, Tomasz Roman

Źródło:

1. Noetzli L, Lo RW, Lee-Sherick AB, Callaghan M, Noris P, Savoia A, Rajpurkar M, Jones K, Gowan K, Balduini CL, Pecci A, Gnan C, De Rocco D, Doubek M, Li L, Lu L, Leung R, Landolt-Marticorena C, Hunger S Heller P, Gutierrez-Hartmann A, Xiayuan L, Pluthero FG, Rowley JW, Weyrich AS, Kahr WH, Porter CC, Di Paola J. Germline mutations in ETV6 are associated with thrombocytopenia, red cell macrocytosis and predisposition to lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2015; doi: 10.1038/ng.3253.
2. http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/4/3/OF15.full
3. http://www.fredhutch.org/en/news/spotlight/imports/from-specific-to-general–and-back-again.html
4. Pastoraczak A, Młynarski W, Szczepański T. Prognostyczne i terapeutyczne implikacje zaburzeń genetycznych w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej. Hematologia 2011; 2 (1), 43-50.


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.net: Układ krwiotwórczy – ostra białaczka

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.