Teixobactin – nowy antybiotyk w leczeniu zakażeń

Po raz pierwszy od wielu lat istnieje szansa wprowadzenia do terapii nowego antybiotyku. Międzynarodowy zespół naukowców wyizolował właśnie z bakterii glebowych substancję o szerokim zakresie bakteriobójczym w stosunku do chorobotwórczych mikroorganizmów. Nie wykryto oporności na nowy antybiotyk, co budzi wielkie nadzieje terapeutyczne na przyszłość. Wyniki najnowszych badań opublikowano na łamach czasopisma Nature.

Odkrycie antybiotyków stanowiło punkt zwrotny w lecznictwie i całkowicie zrewolucjonizowało medycynę. Niestety w dzisiejszych czasach powszechne nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania przybiera znaczne rozmiary. Obserwuje się zatem szybki rozwój oporności bakterii na antybiotyki, szybszy niż wprowadzanie nowych środków farmakologicznych.

Lekooporność drobnoustrojów na antybiotyki prowadzi do poważnych konsekwencji, począwszy od braku odpowiedzi na leczenie w przedłużającej się chorobie, zwiększając tym samym ryzyko zgonu; przez wzrost liczby zakażonych osób w otoczeniu chorego i znacząco wydłużający się czas hospitalizacji pacjentów. Środowisko szpitalne odgrywa szczególną rolę w rozwoju oporności, bowiem około 70% drobnoustrojów, które są przyczyną zakażeń szpitalnych jest oporna na co najmniej jeden ze stosowanych w lecznictwie antybiotyków. W dobie globalnego kryzysu zdrowia publicznego – skuteczności leków przeciwbakteryjnych, eksperci medyczni alarmują o powrocie do ery przedantybiotykowej. W związku z powyższym od 30 lat nie ustają prace w poszukiwaniu nowych preparatów. Badania opublikowane na łamach czasopisma Nature, wydają się przynieść przełom tym poszukiwaniom.

Międzynarodowy zespół badaczy poszukiwał wśród bakterii glebowych tych, które wytwarzają substancje o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Ze względu na trudności w hodowli wykorzystali specjalnie przygotowany elektroniczny chip – ‘iChip’, który umieszczono w ziemi. Pozwoliło to na selekcję i rozwój komórek bakteryjnych w ich naturalnym środowisku. Ling i wsp. przebadali różne związki wyizolowane z bakterii glebowych pod kątem ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Teixobactin – pochodzący z gatunku nazwanego Eleftheria terrae (β-proteobacteria) – wykazywał bardzo dobrą aktywność.

Teixobactin działał na Gram-dodatnie patogeny, w tym szczepy lekooporne. Zaobserwowano aktywność wobec sprawiających trudności terapeutyczne drobnoustrojów, takich jak Enterococcus spp., M. tuberculosis (<1 μg ml-1), Clostridium difficile i Bacillus anthracis (minimalne stężenie hamujące - MIC, odpowiednio 5 i 20 ng ml-1). Aktywność bójcza związku była lepsza wobec Staphylococcous aureus w porównaniu z wankomycną. Ponadto nie odnotowano oporności S. aureus i M. tuberculosis na teixobactin. Badania toksyczności nie wykazały działania hemolitycznego. Jak wykazano mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, bez wpływu na DNA, RNA i białka. Sugeruje to, że związek jest aktywnym inhibitorem syntezy peptydoglikanu. Ponadto naukowcy na modelu mysim zbadali potencjał terapeutyczny, przez co dowiedziono jego stabilności w surowicy i potwierdzono niską toksyczność.

Podsumowując, badania wstępne wskazują, że nowo odkryty teixobactin może być przełomem w antybiotykoterapii ze względu na swoją aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich, w tym szczepów wielolekoopornych. Do tej pory nie wykazano oporności drobnoustrojów na ten związek, a badania na modelu mysim są obiecujące. Nie mniej jednak potrzebne są badania kliniczne, aby wdrożyć go jako lek, a to niestety wymaga czasu.

Autorzy: Małgorzata Kozioł, Agnieszka Sikora

Źródło:
1. Ling L.L., Schneider T., Peoples A.J., Spoering A.L., Engels I., Conlon B.P., Mueller A., Schäberle T.F., Hughes D.E., Epstein S., Jones M., Lazarides L., Steadman V.A., Cohen D.R., Felix C.R., Fetterman K.A., Millett W.P., Nitti A.G., Zullo A.M., Chen C., Lewis K.: A new antibiotic kills pathogens without detectable resistance. Nature. 2015; (doi: 10.1038/nature14098).
2. Bisht R., Katiyar A.,Singh R., Mittal P.: Antibiotic resistance –a global issue of concern. Asian J Pharm Clin Res, 2009; 2,2: 34-39.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Antybiotyki

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.