Hipotermia – prosty sposób na zapobieganie powikłaniom związanym ze zrostami?

iStock_000015704019XSmallChirurdzy wiedzą, że każda operacja wiążę się z ryzykiem powstania zrostów. Przy laparotomii ryzyko to wynosi nawet 90%. Pooperacyjne zrosty w jamie brzusznej są najczęstszym powodem niedrożności jelit u osób dorosłych, która jest ostrym stanem chirurgicznym i choć przeważnie dzięki reoperacji udaje się przywrócić drożność jelit, to procent zgonów sięga od 3 do 30 %. Trzeba dodatkowo podkreślić, że konieczność reoperacji wiąże się z olbrzymimi kosztami. W Ameryce suma ta wynosi 1,3 miliarda dolarów rocznie.

Zrosty to odpowiedź otrzewnej na jej uszkodzenia powstałe podczas operacji. W wyniku naruszenia struktury błony surowiczej dochodzi do odpowiedzi zapalnej- zwiększenia przepuszczalnośći naczyń, wypływu bogatego w fibrynogen osocza, migracji komórek zapalnych m.in. fibroblastów i uwolnienia cytokin. Ten proces doprowadza do utworzenia tkanki łącznej, którą nazywamy zrostem.

Już od dawna wiadomo, że niska temperatura hamuje rozwój procesu zapalnego. Grupa naukowców z National Taiwan University Hospital postanowiła wykorzystać tą wiedzę i podjąć próbę zastosowania hipotermii w miejscu operowanym, aby uniknąć tworzenia się zrostów. Badanie miało, także na celu ustalenie najbardziej odpowiedniej temperatury. Ich praca została opublikowana w The American Journal of Surgery.

Badanie przeprowadzono na 5 grupach myszy, po 24 osobniki w każdej. Zabieg polegał na uszkodzeniu przedniej ściany kątnicy, a następnie założeniu szwów. W grupach I, II i III po zabiegu, jeszcze przed zaszyciem powłok jamy brzusznej zastosowano 30 min wlew schłodzonej soli fizjologicznej, odpowiednio w temperaturze 15oC (grupa I), 10oC (grupa II) i 4oC (grupa III). W grupie IV i V nie zastosowano hipotermii, a ponadto w grupie V nie uszkodzono jelita. Po 30 minutach zaszyto powłoki. Wynik badania został określony na podstawia obserwacji ilości zrostów oraz poziomu prozapalnych cytokin w surowicy.

Badanie jednoznacznie wykazało skuteczność hipotermii w zapobieganiu powstawania zrostów. Przy temperaturach 15oC i 10oC zaobserwowano mniej zrostów i mniejszy wzrost prozapalnych cytokin, w porównaniu do grupy IV, i nie odnotowano zgonów. Natomiast w grupie III, przy temperaturze płynu 4oC zaobserwowano 4 zgony z powodu hipotermii.

Ponieważ wyniki w grupie I i II były porównywalne naukowcy sugerują wykorzystanie płynu fizjologicznego w temperaturze 15oC do prewencji powstawania zrostów z racji na wywierany mniejszy efekt hipotermiczny. Jednocześnie podkreślają konieczność wykonania kolejnych badań mających na celu ustalenia najbardziej optymalnego czasu infuzji płynu.

Zapobieganie zrostom było i jest celem badań wielu ośrodków naukowych. Pomysł naukowców z National Taiwan University Hospital wyróżnia się z pośród nich prostotą, łatwością wykonania oraz niską ceną. Na pewno wymaga on jeszcze wielu badań i dopracowania, ale można śmiało założyć, że ta metoda ma przyszłość.

Autorzy: Michał Godzisz, Krzysztof Grzechnik

Źródła:
1. Heng-Fu Lin, M.D., Cheng-Yi Wu, M.D., Meng-Che Wu, M.D., Tzung-Hsin Chou, M.D., Geng-Shiau Lin, M.D., Zui-Shen Yen, M.D., M.P.H., Shyr-Chyr Chen, M.D., E.M.B.A.; Hypothermia decreases postoperative intra-abdominal adhesion formation; The American Journal of Surgery (2014) 208, 419-424
2. Menzies D, Ellis H. Intestinal obstruction from adhesions: how big is the problem? Ann R Coll Surg Engl 1990;72:60–3.
3. Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, et al. Adhesion-related hospital readmissions after abdominal and pelvic surgery: a retrospective cohort study. Lancet 1999;353:1476–80.
4. Prof. dr. hab. med. Wojciech Noszczyk: „Chirurgia”, tom 2, rozdział 76

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Perforacja okrężnicy z zapaleniem otrzewnej – laparoskopia

MEDtube.pl zaprasza na stronę: http://hipotermiaterapeutyczna.pl

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.