Insulina lekiem na ostre zapalenie trzustki?

O ostrym zapaleniu trzustki mówimy gdy dochodzi do uszkodzenia komórek groniastych zawierających enzymy trzustkowe, co w konsekwencji prowadzi do samotrawienia tego narządu oraz sąsiadujących z nim tkanek. Dr Jason Bruce i naukowcy z The University of Manchester, odkryli że insulina wykazuje ochronne działanie na komórki trzustki. Praca opublikowana została w Journal of Biological Chemistry.

Około 80% przypadków OZT spowodowanych jest kamicą żółciową bądź nadmiernym spożyciem alkoholu. Nagromadzenie dużych ilości tłuszczu i alkoholu w komórkach groniastych trzustki prowadzi do wyczerpania energii tych komórek oraz wzrostu poziomu wewnątrzkomórkowego wapnia, efektem czego jest śmierć komórki i wydostanie się gromadzonych w niej enzymów. Choroba ta objawia się silnym, ostrym bólem w nadbrzuszu, wymiotami, a niekiedy może dojść także do uogólnionej reakcji zapalnej i niewydolności wielonarządowej.

Jak dotąd nie znaleziono leku pozwalającego leczyć pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki, których co roku diagnozuje się około 20,000 z czego 1000 z nich umiera (dane z Wielkiej Brytanii). Dr Jason Bruce i jego współpracownicy zaobserwowali, że u pacjentów otrzymujących insulinę częstość występowania OZT jest zmniejszona, mimo iż cukrzyca jest czynnikiem ryzyka uszkadzającym i pogarszającym funkcjonowanie nie tylko trzustki, ale także wielu innych narządów.

Do badań wykorzystano szczurze izolowane komórki groniaste trzustki, które poddano działaniu uszkadzających czynników takich jak etanol, kwas oleopalmitynowy oraz jego estry. Miarą destrukcji komórek było ich przeładowanie jonami wapnia Ca2+, które zmierzono za pomocą sondy fluorescencyjnej fura-2. Podawanie insuliny chroniło przed negatywnym działaniem zastosowanych substancji a także zahamowało nekrozę. Udowodniono, że dzięki insulinie możliwe jest utrzymanie w komórce odpowiedniego poziomu energii, która jest niezbędna do transportu wapnia na zewnątrz i utrzymania prawidłowego stanu homeostazy.

Odkrycie jest kolejnym dowodem na to, jak istotne w organizmie ludzkim jest zachowanie właściwych poziomów substancji w nim generowanych. Wyniki przypominają o tym jak złożone są mechanizmy związane z wytwarzaniem jednego hormonu, które nie ograniczają się jedynie do utrzymywania właściwego poziomu cukrów. Możliwe, że w przyszłości ochronne działanie insuliny będzie określone w stosunku do innych patologii. Jakkolwiek, na dzień dzisiejszy przedstawione wyniki są bardzo obiecujące. Dalsze badania, próby na ludziach, które okazałyby się pomyślne w skutkach mogłyby znacznie usprawnić protokoły leczenia ostrego zapalenia trzustki.

Autorzy: Irmina Kmieć, Jerzy Bednarski

Źródło:
1) Insulin protects pancreatic acinar cells from palmitoleic acid-induced cellular injury. The Journal Of Biological Chemistry: Aysha Samad, Andrew James, James Wong, Parini Mankad, John Whitehouse, Waseema Patel, Marta Alves-Simoes, Ajith K. Siriwardena and Jason I. E. Bruce (2014)
2) http://www.medicalnewstoday.com/releases/281377.php
3) http://gastrologia.mp.pl/choroby/trzustka/show.html?id=51047/

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.net: Ostre zapalenie trzustki

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.