Poziom hormonów tarczycy w mięśniu sercowym przyczyną powikłań kardiologicznych w cukrzycy – nowe możliwości leczenia?

iStock_000024649569XSmallNaukowcy z by NYIT College of Osteopathic Medicine wykazali ścisły związek powikłań sercowo-naczyniowych u cukrzyków z niskim poziomem hormonów tarczycy w mięśniu sercowym. Profesor A. Martin Gerdes opublikował wyniki swoich prac
a także przedstawił potencjalne możliwości terapii w oparciu o swoje odkrycie w Molecular Medicine. Badania sponsorowane były przez National Institutes of Health oraz American Diabetes Association.


Punktem wyjścia było zebranie licznych danych pokazujących, że w konkretnych chorobach, takich jak nadciśnienie tętnicze czy zawał serca, poziom hormonu fT3 jest istotnie obniżony w tkance mięśnia sercowego. Dysfunkcję tarczycy oraz obniżenie poziomu jej hormonów obserwuje się także bardzo często w cukrzycy. Założeniem pracy było potwierdzenie hipotezy wiążącej patofizjologię chorób serca u cukrzyków z dystrybucją fT3 w kardiomiocytach.

W tym celu posłużono się zwierzęcym modelem cukrzycy. Wywołano ją u szczurów za pomocą streptozotocyny (65 mg/kg) oraz nikotynamidu (200 mg/kg). Po miesiącu wyodrębniono grupę, w której podano każdemu osobnikowi 0.03 μg/ml fT3. Po 2 miesiącach terapii porównano obie grupy. Mimo prawidłowego poziomu hormonów tarczycy w osoczu, u szczurów nie poddanych suplementacji zauważono zmniejszony poziom fT3 w kardiomiocytach, a także nieprawidłową ekspresję genów i przywrócenie fenotypu płodowego, słabsze unaczynienie tętnicze mięśniówki oraz ograniczoną wydolność komór (za pomocą badania ECHO). W grupie poddanej terapii, nie zauważono patologii sercowo-naczyniowych mimo występowania cukrzycy. Ponadto nie wystąpiły objawy hipertyreozy.

Gerdes zauważył, że ilość hormonów tarczycy w mięśniu sercowym jest znacznie mniejsza niż we krwi, dzięki czemu stosowanie ich w niewielkich dawkach jest wystarczające do protekcji tkanki mięśnia sercowego bez jednoczesnego wzrostu poziomu hormonów we krwi. Do terapii potrzebne są także nowe metody do bezpośredniego pomiaru stężenia hormonów w mięśniu sercowym. Takie badanie może być znacznie bardziej skomplikowane i kosztochłonne.

Obiecujące rezultaty badań wymagają dodatkowo przełożenia na model ludzki. Wskazane wydaje się także określenie wpływu dotychczas stosowanych leków endokrynologicznych na poziom hormonów w mięśniówce serca. Jakkolwiek, pozytywne efekty opisanych doświadczeń mogą sprawić, że kolejne badania nabiorą tempa i będą one przeprowadzane w większej liczbie ośrodków naukowych. Niezależnie od czasu, który upłynie zanim opisane postępowanie będzie mogło znaleźć się w standardach leczenia, to już obecnie możemy przypuścić, że wyniki tych badań posiadają praktyczne implikacje, a dysfunkcji mięśnia sercowego w przebiegu cukrzycy będzie można łatwiej i skuteczniej zapobiegać.

Autorzy: Irmina Kmieć, Izabella Drogoń, Jakub Patryn, Jerzy Bednarski

Źródło:
1. Low-dose T3 replacement restores depressed cardiac T3 levels, preserves coronary microvasculature, and attenuates cardiac dysfunction in experimental diabetes mellitus. Mol Med. 2014: Weltman NY, Ojamaa K, Schlenker EH, Chen YF, Zucchi R, Saba A, Colligiani D, Rajagopalan V, Pol CJ, Gerdes AM.
2. Restoration of cardiac tissue thyroid hormone status in experimental hypothyroidism: a dose-response study in female rats. Endocrinology 2013: Weltman NY, Ojamaa K, Savinova OV, Chen YF, Schlenker EH, Zucchi R, Saba A, Colligiani D, Pol CJ, Gerdes AM.
3. http://www.medicalnewstoday.com/releases/278826.php

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Serce – zawał serca, odległy zator

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.