Czy zdjęcie może uratować życie? Telemedycyna w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.

Brain Specimen and StethoscopeTelemedycyna – to nowoczesna forma opieki medycznej. Umożliwia diagnostykę i leczenie nawet wtedy, gdy lekarza od pacjenta dzielą setki kilometrów. Znalazła zastosowanie w kontroli wielu przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, czy astma. Wykorzystywana jest nawet w chirurgii – gdy lekarz przebywający na innym kontynencie służy radą operującym kolegom. Czy telemedycynę zastosujemy też w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu?

Miesiąc temu świat obiegło zdjęcie 49-letniej mieszkanki Kanady. Zrobiła je sobie, gdy powróciły dolegliwości, które niepokoiły ją od dwóch dni i niestety, złośliwie znikały w momencie, gdy zgłaszała się do lekarza. Gdy po opuszczeniu szpitala kobieta znów źle się poczuła, postanowiła dać lekarzom dowód na to, że mówi prawdę i nagrała film, na którym widać porażenie twarzy i słychać zaburzoną mowę. Gdy zgłosiła się z nim do szpitala, natychmiast wykonano jej MRI i rozpoznano TIA – przemijający napad niedokrwienia mózgu. Przypuszcza się, że opisany powyżej przypadek nie jest odosobniony.

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia w którym czas pełni nadrzędną rolę w terapii i co za tym idzie – decyduje o rokowaniu. Jednak, aby podanie leku przyniosło oczekiwane korzyści, od wystąpienia objawów nie może minąć dużo czasu. Według profesora Daniela Lacklanda z Medical University of South Carolina, tu też wielkie pole do popisu ma telemedycyna. Gdyby pacjent lub osoba przebywająca w jego pobliżu uwieczniła na zdjęciu lub filmie początek dolegliwości, można by było bez wątpliwości określić godzinę początku objawów, co jest niezbędne do wdrożenia leczenia.

Badania na temat zastosowania telemedycyny w terapii udaru mózgu opublikował profesor Demaerschalk wraz ze współpracownikami. W swojej pracy chciał porównać efekt diagnozowania udaru za pomocą telemedycyny (kamery) i zwykłych telefonicznych konsultacji, i następnie zestawić go z szybkością i rezultatem leczenia. Do badania włączył dane zebrane od 276 osób, które wykorzystując jeden z dwóch wymienionych sposobów zgłosiły objawy udaru mózgu. Wyniki przedstawiły się następująco: poprawną decyzję o wdrożeniu leczenia trombolitycznego podjęto u 96% pacjentów diagnozowanych za pomocą telemedycyny i u 83% konsultowanych telefonicznie. Śmiertelność i wyniki badań pacjentów po dziewiętnastu dniach obserwacji nie różniły się istotnie w obydwu grupach. Nie stwierdzono też różnic w częstości występowania krwawienia wewnątrzczaszkowego.

Wnioski płynące z badań naukowych i sytuacji z życia wziętych wydają się być ewidentne – telemedycyna jest szansą na trafniejszą i szybszą diagnostykę oraz skuteczniejsze leczenie.

Jak podają naukowcy, przyszłość tej metody jest bardzo obiecująca. Możliwe, że za kilka lat będzie istniała możliwość wysłania zdjęcia lub filmu ilustrującego objawy udaru bezpośrednio do najbliższego ośrodka specjalizującego się w leczeniu udarów mózgu. Umożliwi to jeszcze efektywniejsze skrócenie czasu od rozpoczęcia niedokrwienia do zastosowania leczenia i da szanse wielu pacjentom na przeżycie i uniknięcie niepełnosprawności. Jakkolwiek zawsze należy pamiętać o konieczności i korzyściach wynikających ze zbadania całego pacjenta. Właściwe postępowanie i najefektywniejsze leczenie nierozłącznie związane jest z bezpośrednim spotkaniem z lekarzem. Miejmy nadzieję, że dzięki telemedycynie do ratujących życie wizyt będzie dochodziło częściej i w szybszym czasie od pojawienia się objawów.

Autorzy:Julia Rudnicka, Anna Kozioł, Jerzy Bednarski

Źródło:
1. Demaerschalk BM, Raman R, et.al. Efficacy of telemedicine for stroke: pooled analysis of the Stroke Team Remote Evaluation Using a Digital Observation Camera (STRokE DOC) and STRokE DOC Arizona telestroke trials. Telemed J E Health. 2012 Apr;18(3):230-7.
2. http://www.medscape.com/viewarticle/827966
3. http://edition.cnn.com/2014/06/18/health/stroke-selfie/
4. Ahjoku Amadi-Obi, Peadar Gilligan, et.al. Telemedicine in pre-hospital care: a review of telemedicine applications in the pre-hospital environment. International Journal of Emergency Medicine. Dec 2014, Vol. 7
5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Telemedycyna

Chcesz wiedzieć więcej?Obejrzyj na MEDtube.pl: Udar mózgu i przemijający atak niedokrwienny

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.