Nowe markery porodu przedwczesnego i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu

Naukowcy z Imperial College London i University of Crete stwierdzili, że badanie moczu na obecność specyficznych metabolitów u kobiet ciężarnych jest w stanie pomóc w diagnostyce porodu przedwczesnego lub wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu. Dzięki określeniu profili metabolicznych w moczu kobiet ciężarnych będzie można w przyszłości ograniczyć powikłania wynikające z przedwczesnego porodu. Badania zostały opublikowane na łamach czasopisma BMC Medicine.

Mimo znacznego postępu jaki dokonał się w medycynie nadal największym wyzwaniem położnictwa są porody przedwczesne (ang. preterm birth) i ograniczenie wzrastania płodu (ang. fetal growth restriction). Wiąże się to z brakiem wystarczająco skutecznych metod ich rozpoznania, leczenia i zapobiegania. Poród przedwczesny i ograniczenie wzrastania płodu są przyczyną nadmiernej umieralności i zachorowalności okołoporodowej, a także zwiększają ryzyko rozwoju zaburzeń metabolicznych i zaburzeń sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu dziecka. Według danych częstość występowania porodu przedwczesnego na świecie jest zróżnicowana: największa w krajach Afryki i Azji – około 12%, najmniejsza w Europie – 6,2%. W Polsce w 2010 roku stwierdzono 6,7% przypadków porodów przedwczesnych (tj. 27 000 dzieci rocznie).

Naukowcy z Imperial College London i University of Crete poddali analizie metabolicznej próbki moczu zebrane od 438 kobiet pod koniec pierwszego trymestru ciąży. Metabolity mierzono stosując spektrometrię magnetycznego rezonansu jądrowego. Okazało się, że podwyższony poziom w moczu aminokwasu – lizyny był związany ze spontanicznym porodem przedwczesnym. Zwiększony poziom innego metabolitu – N-acetylowanej glikoproteiny stwierdzono u kobiet, u których poród musiał być indukowany ze wskazań medycznych (poród przedwczesny indukowany). Natomiast obniżone poziomy badanej trzeciej grupy cząsteczek: octanu, mrówczanu, tyrozyny, trimetyloaminy były związane ze ograniczeniem wzrastania płodu. Warto podkreślić, że u kobiet ze zmniejszonym poziomem tych metabolitów w moczu stwierdzono wyższe ryzyko występowania cukrzycy ciężarnych.

Uzyskane wyniki badań sugerują, że pomocna może być ocena specyficznych metabolitów w moczu wykrywanych we wczesnej ciąży celem określenia kobiet z grupy wysokiego ryzyka porodu przedwczesnego lub możliwością urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej. I tak podwyższony poziom lizyny może wiązać się ze spontanicznym porodem przedwczesnym, natomiast podwyższony poziom N-acetylowanej glikoproteiny z indukowanym porodem przedwczesnym.

Podsumowując, przeprowadzone badania metaboliczne umożliwiły określenie nowych potencjalnych predykcyjnych biomarkerów przedwczesnego porodu i wewnątrzmacicznego wzrastania płodu. Identyfikacja metabolitów w moczu na początku ciąży może pozwolić na zidentyfikowanie kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym, co w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia powikłań wynikających z tej patologii. Potrzebne są jednak dalsze badania, które wyjaśnią czy zmiany tych metabolitów są indukowane ciążą. Ponadto należy dokonać oceny czy uzyskane przez naukowców wyniki badań będą mogły mieć przełożenie na warunki kliniczne.

Autorzy: Anna Sikora, Agnieszka Sikora, Małgorzata Kozioł

Źródło:
1. Maitre L., Fthenou E., Athersuch T., Coen M., Toledano M.B., Holmes E., Kogevinas M., Chatzi L., Keun H.C.: Urinary metabolic profiles in early pregnancy are associated with preterm birth and fetal growth restriction in the Rhea mother-child cohort study. BMC Medicine 2014, 12: 110-123.
2. http://ciaza.mp.pl/porod/show.html?id=75436

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Ciąża ektopowa

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.