Nowa technika obrazowania dyfuzyjnego MRI w ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych u dzieci

DSkuteczna, a przede wszystkim bezpieczna diagnostyka obrazowa schorzeń nowotworowych w grupie najmłodszych pacjentów jest tematem wielu obecnie prowadzonych badań naukowych. Doniesienie opublikowane na łamach „The Lancet” porównuje nową technikę dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego z tomografią komputerową oraz pozytronową emisyjną tomografię komputerową w ocenie stopnia zaawansowanie nowotworów złośliwych u pacjentów pediatrycznych. Obiecujące wyniki badania dają szansę na wprowadzenie nowych standardów do diagnostyki obrazowej nowotworów w tej grupie chorych.

Schorzenia nowotworowe wśród dzieci i młodzieży stanowią poważny problem kliniczny. Wczesna diagnostyka oraz ocena stopnia zaawansowania choroby są niezwykle istotne dla dalszego procesu terapeutycznego. Obecnie do oceny stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych w tej grupie pacjentów najczęściej stosuje się klasyczną tomografię komputerową (CT) oraz pozytronową emisyjną tomografię komputerową (PET-CT). Niestety promieniowanie jonizujące wykorzystywane w tych technikach może uszkadzać materiał genetyczny komórek, co skutkuje zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów wtórnych w późniejszym okresie życia. Dowiedziono, iż w porównaniu do osób dorosłych badania CT lub PET-CT wykonane we wczesnym dzieciństwie potrajają ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego w ciągu życia. Szczególnie wzrasta ryzyko wystąpienia białaczki oraz raka mózgu.

Badacze z Stanford University School of Medicine w Kalifornii postawili sobie za cel zbadanie, czy technika obrazowania dyfuzyjnego MRI z podaniem ferumoxytolu – suplementu żelaza, w celu wzmocnienia widoczności tkanki nowotworowych może okazać się alternatywą dla badań CT i PET-CT standardowo stosowanych do oceny zaawansowania nowotworów. Badaniem objęto grupę 23 dzieci z rozpoznanymi chłoniakami oraz mięsakami. Przed rozpoczęciem badania MRI pacjentom podano ferumoxytol. Pacjenci ci zostali również zbadani techniką 18F-FDG PET-CT celem określenia stopnia zaawansowania nowotworów. Diagnostyczna czułość badania MRI została określona na poziomie 93,7%, zaś dla badania PET-CT wynosiła ona 90,8%. Z kolei swoistość MRI i PET-CT wyniosła odpowiednio 97,7% i 99,5%. W przytaczanym badaniu, średnia ekspozycja na promieniowanie rentegonowskie w PET-CT wyniosła 12,5 mSv, przy zerowej ekspozycji w badaniu MRI. Wysoka czułość i swoistość MRI przy zerowej ekspozycji na promieniowanie jonizujące wydaje się być niezwykle istotna ze względu na bezpieczeństwo młodych pacjentów.

Badanie naukowców z Kalifornii stanowi punkt wyjściowy dla dalszych wieloośrodkowych, randomizowanych badań. Podkreślają oni konieczność poszerzenia badanej grupy w kolejnych analizach. Zastosowanie nowej techniki dyfuzyjnego badania MRI u pacjentów pediatrycznych cierpiących na choroby nowotworowe ma szansę stać się skuteczną i przede wszystkim bezpieczną metodą obrazowania.

Autorzy: Tomasz Roman, Justyna Markowicz, Agnieszka Szymczyk

Źródło:
1. Klenk C, Gawande R, Uslu L, Khurana A, Qiu D, Quon A, Donig J, Rosenberg J, Luna-Fineman S, Moseley M, Daldrup-Link HE. Ionising radiation-free whole-body MRI versus (18)F-fluorodeoxyglucose PET/CT scans for children and young adults with cancer: a prospective, non-randomised, single-centre study. Lancet Oncol. 2014 Mar;15(3):275-85.
2. Guttikonda R, Herts BR, Dong F, Baker ME, Fenner KB, Pohlman B. Estimated radiation exposure and cancer risk from CT and PET/CT scans in patients with lymphoma. Eur J Radiol. 2014 Jun;83(6):1011-5.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Rak – leczenie

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.