Flora fizjologiczna pochwy a ryzyko zakażenia wirusem HIV

Czy mikroorganizmy stanowiące florę fizjologiczną pochwy mogą chronić przed zakażeniem wirusem HIV i hamować jego replikację? Jaka jest to populacja mikroorganizmów? Amerykańscy naukowcy z University of Texas Medical Branch w Galveston opracowali model hodowli komórek nabłonka pochwy, dzięki któremu można zidentyfikować bakterie chroniące przed zakażeniem wirusem HIV i innymi patogenami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych.

Flora fizjologiczna pochwy zdrowych kobiet w wieku reprodukcyjnym zdominowana jest przez bakterie z rodzaju Lactobacillus. Do najczęściej występujących gatunków należą L. crispatus, L. gasseri , L. inersi, L. jensenii. Mikroorganizmy tworzące ekosystem pochwy chronią przed patogenami chorobotwórczymi poprzez zajęcie miejsc receptorowych na powierzchni komórek nabłonka, wytwarzanie związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej (np. H2O2, bakteriocyny) oraz stymulację układu immunologicznego. Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej (dysbakterioza) mikrobiomu pochwy (ang. vaginal microbiome) prowadzi do bakteryjnej waginozy (ang. bacterial vaginosis, BV), co zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych (ang. sexually transmitted diseases, STDs), takimi jak HSV-2 (ang. herpes simplex virus-2), Neisseria gonorrchoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis oraz HIV (ang. human immunodeficiency virus). Obecne szacuje się, że 34 mln ludzi zakażonych jest ludzkim wirusem niedoboru odporności – HIV, a co roku notuje się 2,7 mln nowych przypadków zakażeń na całym świecie. Zakażenia wirusem HIV stanowią problem ogólnoświatowy, dlatego też ważne jest podjęcie badań poświęconych roli flory fizjologicznej pochwy oraz interakcji miedzy drobnoustrojami w zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV.

Amerykańscy naukowcy podjęli próbę identyfikacji bakterii, które wykazują działanie ochronne przeciwko zakażeniu wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jako pierwsi wykorzystali model hodowli in vitro nabłonka wielowarstwowego pochwy (ang. vaginal epithelial cell, VEC), do którego wprowadzano wyizolowaną od zdrowych pacjentek mikroflorę w celu przeprowadzenia dalszych badań. Dało to możliwość odtworzenia całej, złożonej populacji mikroorganizmów kolonizujących pochwę oraz zbadanie ich interakcji. Warto podkreślić, że tego typu badania są trudne lub nawet niemożliwe do wykonania in vivo u kobiet, które biorą udział w badaniu klinicznym. Przedstawiony przez badaczy model stanowi doskonałe odtworzenie ex vivo środowiska pochwy pod względem fizjologii komórek gospodarza.

Wyniki pokazują, że stworzony przez badaczy model hodowli in vitro jest stabilny, powtarzalny i pozwala na kolonizację nabłonka różnymi populacjami mikrobiomu pochwy (ang. complex vaginal microbiome, VMB). Wiąże się to z tym, że różne typy populacji mikrobiomu pochwy (podział wg. Ravel i wsp.- CST I, CST II, CST III, CST IVA, CST IVB, CST V) mają odmienny wpływ na replikację wirusa HIV.

Pyles i wsp. w hodowli komórek nabłonka pochwy wykazali, że populacja mikroorganizmów kolonizujących pochwę typu III (ang. community state types, CST) znacząco hamuje replikację wirusa HIV-1, w odróżnieniu do typu CST IVB. Potwierdza to, że dominacja pałeczek z rodzaju Lactobacillus we florze pochwy pełni istotną rolę protekcyjną. Te właśnie bakterie przeważają w typie III populacji. Badacze odkryli, że niektóre bakterie powodują osłabienie mechanizmów chroniących przed zakażeniem.

Podsumowując, przeprowadzone badania wstępne pozwolą na dalszą dokładną analizę populacji mikroorganizmów i ich interakcji z komórkami nabłonkowymi oraz komórkami układu immunologicznego, jak również na zbadanie w jaki sposób manipulacja mikrobiomem pochwy wpływa na zmniejszenie ryzyka zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem HIV-1. Ponadto daje to możliwość oceny leków przeciwdrobnoustrojowych w zakresie ich interakcji między „dobrymi i złymi bakteriami” kolonizującymi pochwę.

Autorzy: Agnieszka Sikora, Małgorzata Kozioł, Anna Sikora

Źródło:
1. Pyles R. B., Vincent K.L., Baum M.M., Elsom B., Miller A.L., Maxwell C., et al.: Cultivated vaginal microbiomes alter HIV-1 infection and antiretroviral efficacy in colonized epithelial multilayer cultures. PLOS ONE 2014, 9(3): e93419.
2. Petrova M.I., van den Broek M., Balzarini J., Vanderleyden J., Lebeer S.: Vaginal microbiota and its role in HIV transmission and infection. FEMS Microbiology Reviews 2013, 37(5): 762-792.
3. Ravel J., Gajer P., Abdo Z., Schneider M.G., Koenig S.S., McCulle S.L., et al.: Vaginal microbiome of reproductive-age women. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2011, 115(suppl. 1), 4680-4687.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Manifestacja AIDS w jamie ustnej

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.