Krok na przód w regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych

Wyniki otrzymane przez zespół naukowców z University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences opublikowane na łamach Journal of Clinical Investigation rzucają nowe światło na zagadnienie pourazowej regeneracji uszkodzeń w obrębie obwodowego układu nerwowego. Badacze donoszą, iż komórki macierzyste pochodzące z ludzkich mięśni szkieletowych mogą indukować naprawę uszkodzonych włókien nerwowych, a tym samym przywracać prawidłową funkcję unerwianych przez nie mięśni. To przełomowe odkrycie niesie nowe nadzieje na poprawę skuteczności leczenia wśród pacjentów z neuropatią obwodową.

Neuropatie obwodowe stanowią zróżnicowaną pod względem etiologii grupę. Do ich głównych przyczyn należą urazy mechaniczne, działanie czynników termicznych, chemicznych, schorzenia wrodzone bądź inne stany chorobowe. Schorzenia te stanowią poważny problem zdrowotny mogący prowadzić do częściowej, a nawet całkowitej utraty sprawności. Pomimo dokonującego się postępu w dziedzinach mikrochirurgii i inżynierii tkankowej, obecnie dostępne metody leczenia neuropatii obwodowych nie są w pełni skuteczne. Osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia czy wreszcie bóle neuropatyczne stanowią poważne wyzwanie nie tylko dla pacjentów ale i dla lekarzy klinicystów.

Obecnie prowadzone są liczne badania poszukujące nowych strategii leczenia neuropatii obwodowych. Duże nadzieje wiąże się miedzy innymi z zastosowaniem komórek macierzystych. Zespół naukowców z University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences kierowany przez doktora J. Huarda udowodnił iż ludzkie mięśnie szkieletowe są bogatym źródłem komórek macierzystych (human muscle–derived stem/progenitor cells- hMDSPCs), które to mogą być użyte do regeneracji uszkodzonych włókien nerwowych. Rezultaty badania wydają się bardzo interesujące.

Głównym założeniem badania był fakt, iż komórki macierzyste posiadają zdolność różnicowania się w każdy rodzaj komórek tworzących dowolną tkankę. Celem badania była ocena procesu regeneracji włókien nerwowych, które uległy uszkodzeniu oraz powrotu funkcji unerwianych przez nie mięśni szkieletowych. Komórki macierzyste były izolowane z mięśni dawców, a następnie podawane w uszkodzony wcześniej fragment nerwu kulszowego u myszy tworzących grupę badaną. Kolejny etap badania stanowiła analiza procesów regeneracyjnych wśród osobników należących do grup badanej i kontrolnej. Zgodnie z otrzymanymi wynikami przeszczepienie hMDSPCs stymulowało regenerację aksonów oraz poprawę funkcji mięśni. W grupie zwierząt poddanych przeszczepieniu HMDSPCs widoczna odnowa włókien nerwowych zachodziła po 6 tygodniach od chwili uszkodzenia nerwu, natomiast wśród zwierząt z grupy kontrolnej obserwowano jedynie minimalne zmiany. Jak tłumaczą autorzy, u podstawy mechanizmów odnowy uszkodzonych nerwów obwodowych leży zdolność różnicowania się komórek hMDSPCs w wyspecjalizowane komórki tkanki nerwowej takie jak min. komórki Schwanna uwalniające liczne czynniki neurotropowe. Podanie hMDSPCs nie wiązało się z wystąpieniem niepożądanych skutków. Udowodniono ponadto iż przeszczepienie hMDSPCs hamuje atrofię mięśniową będącą następstwem przecięcia nerwu kulszowego u myszy. W przeciwieństwie do grupy kontrolnej, myszy u których dokonano transplantacji hMDSPCs odzyskały wyjściową masę mięśniową po 72 tygodniach od chwili uszkodzenia nerwu.

W obliczu powyższych danych, wydaje się iż przeszczepianie hMDSPCs może stać się obiecującą perspektywą nie tylko w przypadku pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych ale również takich schorzeń jak stwardnienie rozsiane czy neuropatia cukrzycowa. Konieczne są jednak dalsze badania.

Autorzy: Justyna Markowicz, Agnieszka Szymczyk, Tomasz Roman

Źródło:
1. Lavasani M, Thompson SD, Pollett JB, Usas A, Lu A, Stolz DB, Clark KA, Sun B, Péault B, Huard J. Human muscle-derived stem/progenitor cells promote functional murine peripheral nerve regeneration. J Clin Invest. 2014 Apr 1;124(4):1745-56.
2. Evans GR. Challenges to nerve regeneration. Semin Surg Oncol. 2000 Oct-Nov;19(3):312-8.
3. Dezawa M, Takahashi I, Esaki M, Takano M, Sawada H. Sciatic nerve regeneration in rats induced by transplantation of in vitro differentiated bone-marrow stromal cells. Eur J Neurosci. 2001;14(11):1771–1776.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Wewnątrznerwowe Torbiele Galaretowate Nerwów Strzałkowego i Piszczelowego w okolicy kolana – Film 5

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.