Konsumpcja napojów słodzonych cukrem zwiększa ryzyko raka endometrialnego

iStock_000020735338XSmallGrupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych donosi, że istnieje związek między konsumpcją napojów słodzonych cukrem, a zachorowalnością na raka endometrium u kobiet w wieku postmenopauzalnym.

Dotychczas potwierdzono, że stany związane z wydłużoną ekspozycją na estrogeny, jak późna menopauza, brak potomstwa czy otyłość niosą ze sobą ryzyko rozwoju raka endometrium. W swoich badaniach zarówno V. Setiavan (2013) jak H.Yang (2013) dowodzą, że wysokie BMI oraz hormonalna terapia zastępcza należą do grupy modyfikowalnych czynników ryzyka. Zdaniem Renehana (2008) wzrost BMI o 5kg/m2 związany jest z rozwojem raka endometrium. Ciekawym i rzadko poruszanym zagadnieniem pozostaje wpływ diety bogatej w węglowodany na rozwój raka trzonu macicy.

Według grupy naukowców pod przewodnictwem Maki Inoue-Choi z Uniwersytetu Minessota w USA, czynnikiem ryzyka rozwoju raka endometrium typu 1 jest spożywanie napojów słodzonych cukrem (SBB – ang. sugar sweetened beverage) . Badania opierały się na analizie danych zebranych od 23 039 kobiet ze stanu Iowa, w wieku 55 – 69 lat, które w 1986 roku wypełniły autorską ankietę dotyczącą czynników antropometrycznych, demograficznych, stylu życia, reprodukcji, wywiadu chorobowego, nowotworów w wywiadzie rodzinnym oraz nawyków żywieniowych. Kohorta zgłaszała się na coroczne wizyty kontrolne do 31.12.2010 roku lub do momentu diagnozy raka endometrium, histerektomii lub śmierci.

Podstawą badania była ocen nawyków żywieniowych w oparciu o kwestionariusz częstości spożycia – FFQ (ang. Food Frequency Questionnaire) 127 wybranych produktów ciągu ostatnich 12 miesięcy. FFQ zawierał pytania dotyczące spożywania różnych rodzajów napojów słodzonych cukrem, niesłodzonych napojów bezalkoholowych oraz słodyczy i pieczywa. Pod uwagę brano wielkość porcji oraz częstość spożywania danego produktu w 9 – stopniowej skali od „nigdy lub rzadziej niż raz w miesiącu” do „sześć razy w ciągu dnia lub częściej”.

Korelację między spożywaniem napojów (SBB, soków owocowych, napojów bezcukrowych oraz kawy), pieczywa, skrobi, sacharozy oraz glukozy i fruktozy oceniono z użyciem współczynnika korelacji Spearmana. Kobiety pogrupowano na kwintyle w zależności od ilości energii dostarczanej przy spożyciu każdego z wymienionych produktów. Użyto analizy regresji hazardów proporcjonalnych Coxa do oceny ryzyka względnego i 95% przedziału ufności dla związku między konsumpcją określonych pokarmów a rakiem endometrium, w odniesieniu do grupy o najniższym spożyciu.

W czasie trwania badania rozpoznano 592 przypadki inwazyjnego raka endometrium, z czego 506 miało histologiczny typ I. Wyniki analiz wykazały, że kobiety które spożywały największe ilości SBB były w grupie największego ryzyka rozwoju raka endometrium typu I, przy czym ryzyko rosło zależnie od dawki (Ptrend = 0.001), a pod uwagę nie brano BMI badanych. W porównaniu z kobietami nie pijącymi napojów słodzonych cukrem (najniższy kwintyl), te z najwyższego kwintyla mają o 72% większe ryzyko zachorowania na raka endometrium (95% CI = 1.28–2.32). Spożywanie samych soków owocowych nie było czynnikiem ryzyka, podczas gdy konsumpcja soków i SBB zwiększała ryzyko raka typu I o 38% (95% CI = 1.03–1.87) pośród kobiet o najwyższym kwintylu spożycia, w porównaniu do grupy o najniższym spożyciu.

Po skorygowaniu z BMI, zależności te okazały się silniejsze. Ryzyko pośród kobiet z najwyższego kwintyla spożywających SBB, w porównaniu do tych z najniższego kwintyla było o 78% wyższe (95% CI, 1.32–2.40), a dla konsumentek SBB oraz soków owocowych o 48% wyższe (95% CI, 1.09–2.00) (Ptrend = 0.0005 i 0.02). Związek między spożywaniem SBB a rakiem endometrium typu II okazał się nieistotny statystycznie. Nie stwierdzono związku między spożyciem napojów niesłodzonych, słodyczy i skrobi, a ryzykiem rozwoju obu typów raka endometrium.

Według autorów jest to pierwsze doniesienie dotyczące związku między spożywaniem napojów słodzonych cukrem, a zwiększeniem ryzyka rozwoju raka endometrium typu I, niezależnie od masy ciała, cukrzycy, aktywności fizycznej czy palenia papierosów. Konsumpcja dużych ilości SBB wiąże się ze wzrostem masy ciała i otyłością, a w efekcie podwyższeniem poziomu estrogenów i rozwojem raka trzonu macicy. Wysoka zachorowalność i śmiertelność z powodu raka endometrium jest dużym problemem w całej Europie, a poszukiwanie nowych czynników ryzyka jego rozwoju może w przyszłości owocować powstaniem lepszych strategii profilaktycznych.

Autor: Anna Kozioł, Julia Rudnicka

Źródło: M. Inoue-Choi, K. Robien, A. Mariani, J. R. Cerhan, K. E. Anderson. Sugar-Sweetened Beverage Intake and the Risk of Type I and Type II Endometrial Cancer among Postmenopausal Women. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2013; DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-13-0636

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Endometrioza odbytniczo-pochwowa

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.