Trwałość zębów po leczeniu endodontycznym w porównaniu z trwałością implantów

Dentist's teeth checkup, series of related photosDynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii, jaką jest implantologia może wiązać się z podejmowaniem przedwczesnych i nieprzemyślanych decyzji o ekstrakcji zębów. Zastąpienie naturalnego zęba implantem często jest niepotrzebne i błędne – wynika nierzadko z konformizmu lekarza, którego wkład w ratowanie zęba byłby znacznie większy i mniej opłacalny niż jego ekstrakcja i wdrożenie leczenia implantoprotetycznego.

Artykuł porównawczy opublikowany w Journal of the American Dental Association dotyczący trwałości implantów w porównaniu z naturalnymi zębami – leczonymi kanałowo lub obarczonymi problemami ze zdrowiem przyzębia.

Artykuł opisuje długoterminowy los implantów i zębów naturalnych (obserwacja powyżej 15 lat) na podstawie 19 publikacji naukowych. Konkluzje wypływające z analizy danych można podzielić na te dotyczące zębów naturalnych oraz te traktujące o implantach.

Zęby naturalne

Spośród zębów z problemami natury periodontologicznej, określanych niekiedy jako ‚o wątpliwym rokowaniu’ – najbardziej narażonych na ekstrakcję i zastąpienie implantem – tylko 20,4%-34,4% zostaje faktycznie utraconych. To oznacza, że około 60-80% zębów przy wdrożeniu odpowiedniego leczenia może zostać zachowanych na dłuższy okres bez względu na toczące się przewlekłe zapalenie przyzębia. Całkowity wskaźnik utraty zębów nie wzrósł w przypadku występowania agresywnego zapalenia przyzębia, gdy pacjent pozostawał pod profesjonalną opieką lekarza dentysty.

Implanty

W badaniach dotyczących implantów naukowcy skupili się na przyczynach utraty wszczepów. Okazało się, że ilość utraconych implantów na przestrzeni minimum 23 lat wynosiła 33.6%, dając imponującą trwałość implantów między 69.6% a 100%. Utrata kości tymczasem wynosiła pomiędzy 0,05 mm, a 2,1 mm. Z badań wynika, że dłuższy okres obserwacji wpłynął na wyniki dotyczące trwałości implantów – we wcześniejszych artykułach sugerowano dłuższy okres przetrwania niż wynika to ze współczesnych doniesień. Co się zaś tyczy implantów umiejscowionych w przestrzeni po zabiegu sinus lift, ich trwałość okazuje się być dużo niższa niż w przypadku implantów w naturalnej kości. Choć wszczepy nie ulegają procesom próchniczym, są w dużej mierze narażone na działanie patogenów jamy ustnej – zgubnym procesem w ich przypadku jest występowanie periimplantitis – zapalenia tkanek wokół implantu. Ocenia się że 1/5 implantów ulegnie temu procesowi – obecnie nie istnieje klarowny schemat postępowania w przypadku wystąpienia periimplantitis.

Ciężko jest porównywać trwałość zębów naturalnych i implantów ze względu na specyfikę dostępnych publikacji. Badania nad zębami naturalnymi z reguły są przeprowadzane w ujęciu bardziej epidemiologicznym w porównaniu z badaniami nad implantami, opierającymi się w dużej mierze na grupie pacjentów konkretnej grupy. Poza tym obok ciągłej ewolucji systemów implantów istnieje zagadnienie dłuższego zainteresowania naukowców kwestią utraty zębów naturalnych niż utratą implantów. W artykule porównawczym autorstwa Levina i Halperin – Sternfelda szacuje się całkowity poziom utraty zębów i implantów na przestrzeni min. 15 lat, który kształtuje się na poziomie 3,6-13,4% dla zębów naturalnych i 0-33% dla implantów. Może to oznaczać, że faktyczna liczba utraconych implantów może być wyższa niż w przypadku zębów naturalnych. Należy pozostawić miejsce dla dyskusji: czy warto jest rezygnować z leczenia kanałowego i utrzymania w jamie ustnej zęba naturalnego i zastępować go implantem, jeśli tego typu rozwiązanie nie jest do końca długoterminowe.

Autor: Maria Bilińska

Źródło:
1. Levin, L., Halperin-Sternfeld, M. „Tooth Preservation or Implant Placement – A systematic review of long-term tooth and implant survival rates” 2013 JADA 144:10, 1119-1133.
2. Pjetursson, B. E.; Thoma, D.; Jung, R.; Zwahlen, M.; Zembic, A. (2012). „A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years”. Clinical Oral Implants Research 23: 22–38. doi:10.1111/j.1600-0501.2012.02546.x.PMID 23062125.
3. Holm-Pedersen P., Lang, N.P., Muller, F. „What are the Longevities of Teeth and Oral Implants” 2007 Clin Oral Implants Res 18(suppl 3):15-19.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Postępowanie protetyczne w implantologii

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.