Zespół obturacyjnego bezdechu sennego przyczyną dolegliwości bólowych

DNaukowcy z Stanford University School of Medicine in Palo Alto wskazują na istotny związek między występowaniem dolegliwości bólowych a zespołem obturacyjnego bezdechu sennego.

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSA, Obstructive Sleep Apnea) to zaburzenie, którego istotą są nawracające w czasie snu przerwy w oddychaniu lub spłycenia oddechu. Przyczyną tego zjawiska jest zapadanie się światła górnych dróg oddechowych. Występowanie OSA jest bardzo rozpowszechnione, szacuje się, że może dotyczyć nawet 4% mężczyzn i 2% kobiet. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju OSA jest otyłość. Bezdechy może nasilać także spożywanie alkoholu przed snem oraz przyjmowanie środków nasennych.

Powtarzające się epizody bezdechów wpływają w istotny sposób na pogorszenie jakości snu i okresu czuwania. W czasie snu bezdechom towarzyszy chrapanie, nukturia i zwiększona potliwość. W ciągu dnia OSA objawia się nadmierną sennością, upośledzeniem koncentracji, zaburzeniami pamięci oraz zasypianiem podczas wykonywania monotonnych czynności, a nawet w sytuacjach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. OSA charakteryzuje się także obniżeniem libido i impotencją.

Bezdechy przebiegają z hipoksją i hiperkapnią, które indukują odpowiedź neurohumoralną organizmu doprowadzając do wzrostu aktywności współczulnej oraz aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron. W rezultacie doprowadza to do rozwoju powikłań ze strony układu krążenia takich jak: nadciśnienie tętnicze i płucne, zaburzenia rytmu serca, udary mózgu oraz niewydolności serca.

Naukowcy z Stanford University School of Medicine in Palo Alto sądzą, że deficit tlenu występujący w trakcie występowania bezdechów może mieć negatywny wpływ nie tylko na układ krążenia, ale także być przyczyną znacznych dolegliwości bólowych. Badacze opisali wyniki swojego badania na łamach pisma Anesthesiology.

Fenomen został zaobserwowany na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie danych zebranych od 634 pacjentów cierpiących na OSA. Naukowcy skoncentrowali się wyłącznie na pacjentach, których sen został szczegółowo zbadany w trakcie polisomnografii. Wszyscy uczestnicy badania zgłaszali występowanie bólu. 52,7 % z nich cierpiało na poranne bóle głowy, u 40,7 % bóle były tak silne, że zakłócały sen, 31,4 % badanych odczuwało ból w klatce piersiowej w pozycji leżącej, a 58% chorych z powodu ogólnego bólu nie przesypiało nocy.

Badacze wykazali istotne statystycznie zależności między dolegliwościami bólowymi a poziomem saturacji. Zaobserwowali, że wraz ze spadkiem saturacji w nocy wzrastało prawdopodobieństwo wystąpienia porannych bólów głowy (p = 0,009), bólów głowy przerywających sen (p = 0,002) oraz bólów w klatce piersiowej pojawiających się w pozycji leżącej (p = 0,004). Spadek saturacji z 92 do 72 podwajał prawdopodobieństwo wystąpienia bólu.

Naukowcy wykazali także zależność pomiędzy poziomem polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) łańcucha alfa-1 kolagenu Typu XI a występowaniem dolegliwości bólowych, zwłaszcza bólów głowy przerywających sen (p = 0,018) i ogólnych dolegliwości bólowych (p = 0,001).
Naukowcy jednomyślnie wskazują na związek między występowaniem dolegliwości bólowych a zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. Jednocześnie podkreślają, że przyczyna zjawiska nie jest do końca znana.

Autorzy: Anna Szajerska, Karolina Gasińska, Łukasz Kurasiewicz

Źródło:
1. Myśliński W., Dybała A., Mosiewicz J., et. al.; Zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego u chorych z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego. Wiadomości lekarskie. 2005. 58, s. 1–2.
2. Wolf J., Narkiewicz K.; Zespół bezdechu sennego a choroby układu krążenia. Choroby Serca i Naczyń. 2007. 4 (1), s. 40–47.
3. http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/schmerz/article/849101/schlafapnoe-schmerzen-durch-naechtliche-atemaussetzer.html?sh=40&h=-1624442748
4. http://schlafapnoe-mainz.de/pdf/sk12-13.pdf
5. http://www.springermedizin.at/artikel/37448-obstruktive-schlafapnoe

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Bezdech senny

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.