Jak komórki glejaka unikają terapii celowanej?

iStock_000019071669XSmallZespół naukowców z Wydziału Patologii Uniwersytetu w Kalifornii odkrył sposób, w który komórki nowotworu mózgu wymykają się spod działania leków, wywołując tym samym oporność na leczenie. Mechanizm ten polega na zmniejszeniu liczby mutacji genetycznych, będących celem leczenia, a po zakończeniu terapii, na nowo rozwijana jest mutacja promująca wzrost. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Science.

Uczeni badali zachowanie glejaka wielopostaciowego (GBM), częstego i bardzo agresywnego nowotworu pierwotnego mózgu u osób dorosłych. Etiologia tego nowotworu jest nieznana, czynniki ryzyka są głównie niemodyfikowalne i należy do nich płeć męska, wiek ( po 50 roku życia), rasa kaukaska lub azjatycka i zaburzenia genetyczne, jak nerwiakowłókniakowatość, czy zespół von Hippel – Lindaua. Do objawów klinicznych zaliczamy objawy ogniskowe znamienne dla lokalizacji guza, oraz uogólnione wynikające ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Rokowanie zawsze jest bardzo złe. Bez leczenia od momentu rozpoznania, do zejścia śmiertelnego mija około 4 miesiące. Stosowane leczenie, jak operacyjne usunięcie, chemio i radioterapia, czy terapia genowa przedłuża życie do około 2 lat.

W ostatnich latach stworzono nowe leki, których celem są specyficzne mutacje w komórkach nowotworu. Około 60% komórek glejaka posiada na swojej powierzchni zmutowany wariant receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu EGFRvIII. Receptor ten, znaleziony w pozachromosomalnym DNA odgrywa rolę w przyspieszaniu wzrostu nowotworu. Supresory i inhibitory EGFRvIII stosowane były w terapii glejaka, jednak szybko pojawiała się na nie oporność.

Uczeni z Uniwersytetu w San Diego odnaleźli przyczynę tego zjawiska. Według nich oporność na leczenie celowane wynika z tego, że komórki glejaka pozbywają się pozachromosomowego DNA swojego receptora EGFRvIII, przenosząc go do chromosomu. Czyni je to niewrażliwymi na działanie leku. Po zaprzestaniu terapii, fragmenty DNA są usuwane z chromosomów, pojawiają się receptory dla czynników wzrostu i na nowo stymulują proliferację nowotworu.

Jest to pierwsze doniesienie, mówiące że oporność na leki może być powodowana przez odwracalną utratę czynników promujących wzrost nowotworu. Badanie to pomogło wyjaśnić, dlaczego GBM jest niewrażliwy na terapię celowaną, co w przyszłości może owocować powstaniem nowych, przynoszących lepsze efekty metod leczenia glejaka.

Autorzy: Anna Kozioł, Julia Rudnicka

Źródło:
1. D. A. Nathanson, B. Gini, J. Mottahedeh, K. Visnyei, T. Koga, G. Gomez, A. Eskin, K. Hwang, J. Wang, K. Masui, A. Paucar, H. Yang, M. Ohashi, S. Zhu, J. Wykosky, R. Reed, S. F. Nelson, T. F. Cloughesy, C. D. James, P. N. Rao, H. I. Kornblum, J. R. Heath, W. K. Cavenee, F. B. Furnari, P. S. Mischel. Targeted Therapy Resistance Mediated by Dynamic Regulation of Extrachromosomal Mutant EGFR DNA. Science, 2013; DOI: 10.1126/science.1241328
2. http://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2013-12-05-brain-cancer-cells-resist-therapy.aspx
3. http://www.newswise.com/articles/how-brain-cancer-cells-hide-from-drugs
4. http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131205141307.htm
5. http://www.foxnews.com/health/2013/12/06/hide-and-seek-brain-cancer-cells-lose-mutations-to-evade-cancer-drugs/
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Glioblastoma_multiforme

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Glejak wielopostaciowy – histopatologia – mózg

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.