Własne komórki krwi lekiem na choroby autoimmunizacyjne

W European Journal of Immunology opublikowano wyniki badań profesora Changa Kima z Purdue University w West Lafayette. W swoich pracach dowiódł on, że odpowiednio zmodyfikowane komórki krwi mogą być wykorzystane do leczenia chorób autoimmunizacyjnych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów czy choroby Crohna.

Choroby autoimmunizacyjne to grupa chorób, w przebiegu których organizm niszczy własne komórki i tkanki. Przyczyny tego zjawiska nie są dokładnie poznane. Prawdopodobnie uczestniczą w nim czynniki genetyczne i środowiskowe. Dotychczas odkryto około 80 chorób z autoagresji. Zwykle pojawiają się one nagle przed 30 rokiem życia, znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Większość z nich jest nieuleczalna bądź leczenie jest bardzo trudne. Stało się to przyczyną poszukiwania przez naukowców nowych metod terapeutycznych.

Najnowsze badania zostały sfinansowane przez National Institutes of Health oraz Crohn’s and Colitis Foundation of America. Pracom przewodził profesor Chang Kim. Odkrył on w jaki można sterować różnicowaniem się limfocytów T – komórek odgrywających kluczową rolę w układzie odpornościowym. Okazało się, że niedojrzałe formy limfocytów T mogą być przekształcane w limfocyty T supresorowe (Treg) w obecności głównego żeńskiego hormonu płciowego – progesteronu (P4). Treg blokują rozwój zapalenia w przebiegu chorób autoimmunologicznych. Odbywa się to poprzez hamowanie limfocytów T w miejscu, w którym toczy się proces chorobowy. W pozostałych obszarach organizmu, gdzie limfocyty T są potrzebne, ich poziom nie ulega znacznemu obniżeniu.

Przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność przeciwzapalną Treg indukowanych przez P4. Wykorzystano w nich dwa modele: EAE – experimental autoimmune encephalomyelitis oraz IBD – inflammatory bowel disease. W obu przypadkach limfocyty T supresorowe otrzymane z użyciem progesteronu były znacząco efektywniejsze niż komórki kontrolne powstałe pod wpływem TGF-β1 (Transforming Growth Factor beta 1). Dla optymalnego działania P4 na różnicowanie Treg konieczna była obecność receptorów jądrowych progesteronu. Minimalne stężenie P4 potrzebne do indukcji Treg wynosiło 0.5 μg/mL (1.6 μM), natomiast przy stężeniu 2 μg/mL (6.4 μM) uzyskano maksymalną wydajność procesu. Dla porównania, zbliżone stężenie progesteronu wykrywa się w łożysku, a także w innych tkankach w czasie ciąży.

Próby wykonywane na myszach ujawniły, że potrzeba około 500 tysięcy limfocytów T supresorowych, aby wpłynąć na przebieg zapalenia. Konieczne są dalsze badania, które pozwolą ustalić odpowiednią liczbę komórek w przypadku człowieka.

Niedojrzałe limfocyty T mogą być pobrane z krwi pacjenta, a następnie po odpowiedniej modyfikacji wstrzyknięte ponownie do jego krwiobiegu. Taka metoda terapeutyczna ma wiele korzyści. Jest bardzo precyzyjna, działa ściśle na regulację czynności układu odpornościowego. Ponadto komórki pochodzące z własnego organizmu nie wywołują działań niepożądanych i zachowują działanie lecznicze dłużej niż dotychczas poznane leki.

Profesor Chang Kim zapowiada dalszą pracę związaną z limfocytami T. Chce poznać dokładne podłoże molekularne wpływu progesteronu na powstawanie limfocytów T supresorowych. Dzięki temu będzie można sterować procesem różnicowania się komórek bez użycia hormonu. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że indukowane limfocyty T supresorowe mają szansę stać się w niedalekiej przyszłości przełomową metodą leczenia chorób autoimmunizacyjnych.

Autorzy: Karolina Gasińska, Anna Szajerska

Źródło:
1.Asano M, et al. Autoimmune disease as a consequence of developmental abnormality of a T cell subpopulation. JEM 1996 Aug 1 vol. 184 no. 2: 387-396.
2.Hinks A, Eyre S. Autoimmune Diseases. Brenner’s Encyclopedia of Genetics 2013, Pages 236–238.
3.Lee JH, et al. Progesterone promotes differentiation of human cord blood fetal T cells into T regulatory cells but suppresses their differentiation into Th17 cells. J Immunol. 2011 Aug 15;187(4):1778-87.
4.Lee JH, et al. Progesterone suppresses the mTOR pathway and promotes generation of induced regulatory T cells with increased stability. Eur J Immunol. 2012 Jun 28.
5.Mackay IR. Autoimmune Diseases. Encyclopedia of Immunology 1998, Pages 287–292.
6.Takahashi T, et al. Immunologic self-tolerance maintained by CD25+CD4+ naturally anergic and suppressive T cells: induction of autoimmune disease by breaking their anergic/suppressive state. Int. Immunol. 1998 10 (12): 1969-1980.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Stawy – Reumatoidalne Zapalenie Stawów

1 Komentarz do “Własne komórki krwi lekiem na choroby autoimmunizacyjne”

  1. Ilona Szydłowska pisze:

    + To by tłumaczyło lepsze samopoczucie u chorych podczas ciąży

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.