Dieta bogata w wapń może ratować życie

Randomizowane badania naukowców z Kanady, mające na celu wykazanie wpływu wapnia na długość życia, pozwalają stwierdzić, że zwiększone spożycie produktów bogatych w wapń pozytywnie wpływa na zmniejszenie śmiertelności u kobiet.

Dotychczas zdania odnośnie relacji poziomu wapnia we krwi do długość życia i ryzyka powikłań były podzielone. O ile zgadzano się co do zwiększonego ryzyka osteoporozy przy hipokalcemii, to rola zwiększonego spożycia wapnia była kwestią sporną. Donoszono, że hiperkalcemia może zwiększać niebezpieczeństwo zdarzeń sercowo-naczyniowych, co opisano m.in. w pracach Bollanda i wsp. (2010) oraz Penti i wsp. (2009). Natomiast kompletny brak niepożądanego wpływu na krążenie opisywano m.in w pracach Lewisa JR i wsp. (2011). Wykluczono także (Manson JE 2010, Wang TK 2010) prawdopodobny wpływ zwiększonego spożycia wapnia na kalcyfikację w naczyniach, co mogłoby mieć wpływ na podniesienie ryzyka miażdżycy.

Kolejnym badaniem, rzucającym szersze światło na problematykę, zajęli się naukowcy m.in. z CaMos National Coordinating Centre (L.L., C.B.), McGill University w Montrealu. W tym celu zgromadzono dane około 10 tysięcy pacjentów z Canadian Multicentre Osteoporosis Study. U badanych nie występowały zaburzenia w poziomie wapnia czy też witaminy D3 we krwi. Wśród badanych byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Minimalny wiek wynosił 25 lat. Ich historie były analizowane w 10-letnim okresie (lata 1995–2007).

Osoby te otrzymały kwestionariusze, które dotyczyły warunków demograficznych, stanu zdrowia, sposobu odżywiania, przyjmowania leków oraz historii medycznej. Przyjmowanie wapnia określano wg food frequency questionnaire (FFQ). Badano krew pacjentów. Z badanymi kontaktowano się przez kolejne lata.

Określono, że 7.3% mężczyzn przyjmowało jedynie suplementy wapnia, a 15.4% suplementy wapnia i witaminy D. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn przyjmowało same preparaty wapnia (15.2%), a 29.0% także witaminę D. W ciągu 10 lat zmarło 1160 osób.

Stwierdzono, że zwiększone spożycie produktów takich jak mleko, jogurty, przekładające się na zwiększenie przyjmowania wapnia o 500mg dziennie, zmniejszało śmiertelność. Ryzyko względne wyniosło 0.95 (95% przedział ufności, 0.89–1.01). Również przyjmowanie suplementów diety zawierających wapń korelowało ze zmniejszeniem śmiertelności. Ryzyko względne wyniosło 0.78 (95% przedział ufności, 0.66–0.92), przy czym statystyczna różnica w śmiertelności między przyjmującymi wapń a nieprzyjmującymi utrzymywała się do 1000mg/d.

Pozytywne wyniki dotyczyły kobiet, u mężczyzn nie znaleziono takich zależności.

Wg naukowców wyniki mogą wiązać się z tym, że preparaty wapnia pozytywnie wpływają na profil lipidowy i zmniejszają ryzyko nadciśnienia. Ponadto wraz z wyeliminowaniem hipokalcemii zmniejsza się ryzyko osteoporozy, a co z tym związane, prawdopodobieństwo zagrażających życiu złamań niskoenergetycznych. Można także przypuszczać, że osoby, które spożywają więcej mleka czy jogurtów, prowadzą także dietę bogatą w ryby, warzywa i pieczywo wieloziarniste, która dobrze wpływa na stan zdrowia.

Wyniki opublikowane przez naukowców przekonują do diety bogatowapniowej. Fakt, że pozytywne efekty utrzymują się przy przyjmowaniu do 1000mg wapnia/d, przemawia za rozsądnym spożyciem takich produktów.

Autorzy: Jerzy Bednarski, Karolina Gasińska, Anna Kozioł, Julia Rudnicka

Źródło:
1.Langsetmo L, et. al. Calcium and Vitamin D Intake and Mortality: Results from the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos). J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jul;98(7):3010-8. doi: 10.1210/jc.2013-1516. Epub 2013 May 23.
2.Bolland MJ et al.Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ. 2010;341:c3691.
3.Pentti K, et al. Use of calcium supplements and the risk of coronary heart disease in 52–62-year-old women: the Kuopio Osteoporosis Risk Factor and Prevention Study. Maturitas. 2009;63:73–78
4.Lewis JR, et al.. Calcium supplementation and the risks of atherosclerotic vascular disease in older women: results of a 5-year RCT and a 4.5-year follow-up. J Bone Miner Res. 2011;26:35–41.
5. Manson JE, et al. Calcium/vitamin D supplementation and coronary artery calcification in the Women’s Health Initiative. Menopause. 2010;


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Osteoporoza (cz. 1) – choroba która powinna być leczona

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.