Endoskopowy przeszczep wysp trzustkowych – sukces polskich chirurgów

To, co jeszcze kilka miesięcy temu było marzeniem dla diabetyków, dzisiaj jest już faktem. Zespół z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie wykonał z sukcesem rewolucyjną w transplantologii operację autogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (1).

Cukrzyca to choroba metaboliczna, która powoli, ale w znaczący sposób oddziałuje na każdy narząd organizmu. Retinopatia, nefropatia czy neuropatia cukrzycowa to tylko uwieńczenie długotrwałego procesu zaburzenia funkcjonowania komórek. Przyczyn cukrzycy jest wiele: autoimmunologiczna, przewlekłe zapalenie trzustki, urazy, nowotwory czy w końcu pankreatektomia. Ponieważ niewielu pacjentom udaje się skutecznie kontrolować progresję tej choroby, a co za tym idzie niewydolność narządów, znaczące są udoskonalenia terapii cukrzycy.

Rozwiązaniem problemu może być transplantacja trzustki, 4-ty co do częstości wykonywany zabieg przeszczepiania na świecie po nerce, wątrobie i sercu. Przy czym oczywistymi zagrożeniami tego leczenia mogą być ropnie wewnątrzbrzuszne, zakrzepy i długotrwałe leczenie immunosupresyjne.

Stosowaną inną metodą leczenia przewlekłego zapalenia trzustki była dotąd resekcja narządu z izolacją wysp trzustkowych i transplantacja wewnątrzwątrobowa poprzez żyłę wrotną. Pozwalało to około 30% pacjentów pozostać całkowicie insulinoniezależnymi, a w pozostałej grupie objawy insulinozależności nie występowały przez ponad 2 lata (2). Wadami tej metody są zakrzepy, krwawienia i miejscowa reakcja zapalna niszcząca komórki beta (5). Po urazach trzustki wyspy bywają przeszczepiane nawet w okolice przedramienia, zwłaszcza jeśli zniszczeniu ulega ogon trzustki, najobficiej zaopatrzony w komórki produkujące insulinę (3).
W przypadkach allotransplantacji trudnością jest zebranie kilku dawców zgodnych tkankowo – do uzyskania pełnej insulinoniezależności niezbędnych jest 8-9 tys. allogenicznych komórek na kilogram masy ciała. Sama izolacja wysp redukuje też ich ilość o połowę. To wszystko, i duże ryzyko odrzucenia przeszczepu daje powrót do sytuacji wyjściowej, czyli insulinoterapii (4).

Zespół z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie dokonał przełomowego zabiegu usuwając trzustkę pacjentowi cierpiącemu z powodu przewlekłego zapalenia tego narządu. Następnie lekarze wyizolowali wyspy trzustkowe, odpowiednio je przygotowali, aby kolejno wszczepić je pod śluzówkę żołądka metodą endoskopii. Ponieważ był to przeszczep autogeniczny pacjent nie będzie wymagał leków immunosupresyjnych. Metoda ta jest wielce obiecująca zwłaszcza wśród chorych już po uprzedniej transplantacji trzustki, w złym stanie ogólnym lub przeciwwskazaniami anestezjologicznymi. Poza tym ryzyko w porównaniu z przeszczepem całego narządu wydaje się być niższe (1).

Metoda opracowana przez Zespół z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie jest o tyle nowatorska, że badania na świnkach morskich udowodniły minimalne niszczenie komórek wysp trzustkowych w warstwie podśluzówkowej żołądka, poza tym umiejscowanie wysp jest sprecyzowane, co w razie wątpliwości funkcjonowania pozwala na zbadanie metodą endoskopowego USG bądź nawet biopsją. Z drugiej strony badania wykazały większe ryzyko hipoglikemii u świnek z niższą masą ciała (5).

Sukces polskiej grupy transplantologicznej brzmi bardzo obiecująco, zwłaszcza że został wykonany po raz pierwszy na świecie i miejmy nadzieję, że będzie przełomem dla wielu pacjentów.Autorzy: Edyta Sawicka-Glazer, Grzegorz Glazer

Źródło:
1.http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394727,pierwszy-na-swiecie-endoskopowy-przeszczep-wysp-trzustkowych.html
2.Bellin MD, R Sutherland DE, Robertson RP.: Pancreatectomy and autologous islet transplantation for painful chronic pancreatitis: indications and outcomes. Hosp Pract (1995). 2012 Aug;40(3):80-7.
3.http://www.serena.unina.it/index.php/jop/article/view/634/919
4.http://www.mojacukrzyca.pl/articles.php?article_id=122
5.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-6143.2009.02815.x/full


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Wysepki trzustkowe po hialinizacji – histopatologia trzustki

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.