Pittsburgh compound B – szansa na wczesne rozpoznanie choroby Alzheimera

Diagnostyka choroby Alzheimera (AD) sprawia klinicystom niezwykłą trudność z praktycznego punktu widzenia – sposób na pewne potwierdzenie występowania tej patologii u pacjenta daje badanie sekcyjne ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jednak ostatnimi czasy słyszymy coraz częściej o nowoczesnym markerze wykorzystywanym w emisyjnej tomografii pozytonowej (ang. positron emission tomography, PET) zwanym Pittsburgh compound B (PiB), dającym możliwość zdiagnozowania AD za życia pacjenta (1).

Powszechnie wiadomo, jak destruktywnie na funkcjonowanie społeczeństwa wpływają choroby otępienne, takie jak AD. Chory wyizolowany i niezrozumiały przez innych staje się cieniem aktywnej osobowości sprzed lat. Dodatkowo, choroby te są coraz częściej spotykanym zjawiskiem ze względu na proces starzenia się społeczeństwa (2). Wszystkie te informacje motywują osoby zainteresowane tematem do poszukiwania bardziej efektywnych sposobów diagnostyki, leczenia i zapobiegania występowania chorób otępiennych.

Szansę rozwoju w tym kierunku daje nam PET, która wykorzystuje różne substancje aktywne metabolicznie znakowane radioizotopowo, w taki sposób, aby łączyły się z pewnymi strukturami organizmu i po odpowiedniej obróbce komputerowej ukazywały je w formie cyfrowej. Najczęściej w tym celu stosuje się fludeoksyglukozę (FDG), ze względu na powszechne zużycie glukozy przez nasz organizm jako źródła energii. Zaburzone procesy fizjologiczne charakteryzują się niewłaściwym obrotem glukozy, co można interpretować na ekranie komputera po przetworzeniu przez urządzenie sygnału. To jednak tytułowy związek PiB stosowany w PET (PET-PiB) daje nadzieję na wczesną, przyżyciową diagnozę AD i oferuje obraz zmian specyficznych dla tej choroby (1-3).

PiB to fluorescencyjny znacznik, który łączy się głównie z blaszkami beta-amyloidu w mózgu chorych na AD. Beta-amyloid jest jednym z morfologicznych wyznaczników tej choroby i potencjalną przyczyną zmian patologicznych toczących się w OUN pacjentów z AD (1, 2). Skuteczność PET-PiB potwierdzają badania porównawcze z wynikami autopsji OUN dawców, u których jeszcze za życia przeprowadzano ten rodzaj tomografii komputerowej. Zarówno w badaniu sekcyjnym, jak i radiologicznym nieprawidłowy obraz występował głównie w okolicach czołowych oraz innych lokalizacjach charakterystycznych dla tego rodzaju otępienia (4, 5).

Korelacja PET-PiB z wynikami autopsyjnymi utwierdza naukowców i klinicystów w przekonaniu, iż mamy przed sobą przyszłościowe badanie obrazowe, które pozwoli wykryć AD we wczesnym stadium i kontrolować jej przebieg. PET-PiB zdaje się być kolejnym ważnym odkryciem interdyscyplinarnym w medycynie, chociażby dlatego, że dotyczy problemu, który z roku na rok staje się coraz bardziej zauważalny (6). Prawdopodobnie przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać na ostateczną odpowiedź, czy będzie wykorzystywane rutynowo w praktyce.

Autor: Kamil Chorążka

Źródło:
1. Klunk W.E., Engler H., Nordberg A. i wsp. Imaging brain amyloid in Alzheimer’s disease with Pittsburgh Compound-B. Ann Neurol 2004; 55: 306-19.
2. Rowland L.P., Pedley T.A. Merritt’s Neurology 2010; Lippincott Williams & Wilkins.
3. Bailey D.L., Townsend D.W., Valk P.E. i wsp. Positron Emission Tomography: Basic Sciences. Secaucus 2005; NJ: Springer-Verlag.
4. Ikonomovic M.D., Klunk W.E., Abrahamson E.E. i wsp. Post-Mortem Correlates of In-Vivo PiB-PET Amyloid Imaging in a Typical Case of Alzheimer’s Disease. Brain 2008; 131: 1630–1645.
5. Morris J.C., Roe C.M., Gran E.A. i wsp. Pittsburgh Compound B Imaging and Prediction of Progression From Cognitive Normality to Symptomatic Alzheimer Disease. Arch Neurol 2009; 66: 1469-1475. DOI:10.1001/archneurol.2009.269.
6. Sosa-Ortiz A.L., Acosta-Castillo I., Prince M.J. Epidemiology of dementias and Alzheimer’s disease. Arch Med Res 2012; 43: 600-8. DOI: 10.1016/j.arcmed.2012.11.003.Chcesz wiedziec więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Choroba Alzheimera – Badanie histopatologiczne – Mózg

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.