Udar mózgu i ibuprofen – poprawa regeneracji tkanki mózgowej?

Polscy naukowcy z zespołu prof. dr hab. Małgorzaty Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie zakomunikowali, że stosowanie popularnych leków przeciwzapalnych może ułatwić regenerację tkanki mózgowej po incydencie udaru mózgu u szczurów.

Celem badaczy było dowiedzenie, że popularne leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen, mogą indukować i przyspieszać zachodzenie procesów naprawczych w korze mózgowej szczurów po przebytym udarze niedokrwiennym.

By tego dokonać wykorzystano grupę kilkudziesięciu szczurów.  W początkowym etapie doświadczenia sprawdzano między innymi właściwości neuroplastyczne tkanki mózgowej zwierząt. W tym celu obcinano pojedyncze włosy czuciowe na głowie szczurów i obserwowano przejmowanie reprezentacji tego obszaru przez neurony zaopatrujące pozostałe – nie obcięte wąsy. Proces ten dokonywał się szybko w wyniku pobudzania sąsiadujących z odnerwionym polem obszarów mózgu, poprzez drażnienie reszty włosów czuciowych. W ten sposób dowiedziono, że tkanka mózgowa szczurów wykazuje właściwości neuroplastyczne.

Następnie wywołano udar niedokrwienny w korze mózgu szczurów, w obszarze reprezentującym włosy czuciowe. Okazało się, że w tym przypadku nie zachodzi zjawisko przejmowania funkcji przez sąsiednie ośrodki – regeneracja jest upośledzona. Stwierdzono, że w okolicy ogniska niedokrwienia występuje stan zapalny, co związane  jest ze wzrostem poziomu cyclooxygenazy-2 (COX- 2) w korze mózgu. Poziom COX2 zbadano metodą Western blot. Naukowcy założyli, że przeciwdziałanie stanowi zapalnemu może poprawić właściwości neuroplastyczne tkanki mózgowej szczurów.

Po wywołaniu udaru szczurom podawano ibuprofen. Lek aplikowano w dawce 10mg/kg m.c. i  20mg/kg m.c. Zwierzęta otrzymywały lek dzień przed udarem i codziennie po udarze przez miesiąc. Zbadano stan kory mózgowej szczurów. Wyniki porównano z grupami kontrolnymi. Wykazano, że po podaniu zwierzętom ibuprofenu wraz z cofaniem się reakcji zapalnej wraca zdolność do przeorganizowania się tkanki mózgowej. Ponadto efekt wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki. Ibuprofen podawany przed udarem nie wpływa na neuroplastyczność zdrowego mózgu.

Wykonane badania na szczurach i wnioski przedstawiane w licznych pracach naukowych pozwalają stwierdzić, że zjawisko zwiększania neuroplastyczności po zastosowaniu leków przeciwzapalnych może zachodzić również u ludzi ze zmianami niedokrwiennymi mózgu. Warto zgłębić to zagadnienie w celu potwierdzenia tej tezy i być może w przyszłości – dołączenia ibuprofenu do podstawowego algorytmu leczenia pacjentów ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu.

Autorzy: Julia Rudnicka, Anna Kozioł, Jerzy Bednarski

Źródło:
1.Jablonka JA, et. al. Experience-dependent brain plasticity after stroke: effect of ibuprofen and poststroke delay. Eur J Neurosci. 2012 Sep;36(5):2632-9. doi: 10.1111/j.1460-9568.2012.08174.x. Epub 2012 Jun 13.
2.Bazan NG et.al. Novel aspirin-triggered neuroprotectin D1 attenuates cerebral ischemic injury after experimental stroke. Exp Neurol. 2012 Jul;236(1):122-30. doi: 10.1016/j.expneurol.2012.04.007.
3.Wang J. et.al. Anti-inflammation and antioxidant effect of Cordymin, a peptide purified from the medicinal mushroom Cordyceps sinensis, in middle cerebral artery occlusion-induced focal cerebral ischemia in rats. Metab Brain Dis. 2012 Jun;27(2):159-65. doi: 10.1007/s11011-012-9282-1.
4.Park JS et.al. Anti-inflammatory mechanism of compound K in activated microglia and its neuroprotective effect on experimental stroke in mice. J Pharmacol Exp Ther. 2012 Apr;341(1):59-67. doi: 10.1124/jpet.111.189035.
5.Liebigt S. et.al. Effects of rehabilitative training and anti-inflammatory treatment on functional recovery and cellular reorganization following stroke. Exp Neurol. 2012 Feb;233(2):776-82. doi: 10.1016/j.expneurol.2011.11.037.
6. Wang W. et.al. High doses of salicylate and aspirin are inhibitory on acid-sensing ion channels and protective against acidosis-induced neuronal injury in the rat cortical neuron. J Neurosci Res. 2012 Jan;90(1):267-77. doi: 10.1002/jnr.22742.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Udar i jego ocena – symulacja

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.