Ekspresowe wykrywanie patogenów odpowiedzialnych za zapalenie przyzębia. Analiza w 30 minut.

Zapalenie przyzębia jest drugą co do częstości występowania chorobą w obrębie jamy ustnej na świecie. W Stanach Zjednoczonych występuje u 30-50% populacji, w Niemczech zaś na zapalenie przyzębia cierpi ok 12 milionów osób. Prócz oczywistych problemów wynikających z utraty przyczepu łącznotkankowego i kości zębodołu, zapalenie przyzębia może prowadzić do ogólnej infekcji organizmu. Fraunhofer Institute of Cell Therapy and Immunology zaproponowali syntetyczne krążki umożliwiające wykrycie 11 bakterii prowadzących do chorób przyzębia.

Destrukcja tkanek przyzębia jest wynikiem zakłócenia równowagi pomiędzy płytką bakteryjną złożoną z konkretnych gatunków bakterii a tkankami gospodarza. Spośród 700 rodzajów bakterii występujących w środowisku jamy ustnej, za bakterie najbardziej patogenne dla przyzębia uważa się gram ujemne beztlenowce takie jak: Porphyromonas gingivalis, Bacterioides forsynthus, czy Treponema denticola. Do tej pory badania bakteriologiczne w tym kierunku były niezwykle czasochłonne i w związku z tym mało popularne wśród lekarzy dentystów. Wykonanie tradycyjnego posiewu może przesunąć w czasie wdrożenie prawidłowej antybiotykoterapii nawet o kilka tygodni. Tradycyjnie czas inkubacji posiewu wynosi ok 7 dni, częstym problemem jest również prawidłowe pobranie materiału do badania i jego transport. Jak wcześniej wspomniano, bakterie odpowiedzialne za występowanie chorób przyzębia są najczęściej beztlenowcami – niespieszne dostarczenie materiału do laboratorium niesie ze sobą ryzyko śmierci anaerobów w kontakcie z tlenem obecnym w otoczeniu.

Nowa metoda wykrywania 11 najbardziej patogennych dla przyzębia bakterii (Peptostreptococcus sp., Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Actinomyces sp, Fusobacterium necrophorum, Prevotella denticola, Capnocytophaga sp., Eikenella corrodens, Prevotella oralis), przewiduje otrzymanie wyników już po trzydziestu minutach od pobrania materiału z jamy ustnej pacjenta. Naukowcy z Franuhofer Institute for Cell Therapy and Immunology w Leipzig we współpracy z dwiema komercyjnymi firmami, stworzyli „mini laboratorium bakteriologiczne”, składające się z dysku o średnicy 6cm, w którym znajduje się 11 okienek, każde odpowiadające jednemu gatunkowi patogenów charakterystycznych dla zapalenia przyzębia. Dentysta pobiera materiał z jamy ustnej pacjenta przy pomocy sterylnych sączków i przenosi go do okienek zawierających suche reagenty. Analiza przebiega w pełni automatycznie, przy pomocy metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Wielokrotne podgrzewanie i oziębianie próbki jest osiągalne dzięki dołączonemu rotacyjnemu systemowi grzewczemu z trzema poziomami temparatury. Następnie przy pomocy pomiaru fluorescencji rozpoznawany zostaje rodzaj bakterii, stopień zaawansowania zapalenia (na podstawie obecnych gatunków bakterii) a także liczba bakterii w kieszonce dziąsłowej. Cała reakcja może być wykonana na miejscu, w gabinecie stomatologicznym a wyniki analizy bakteriologicznej otrzymuje się w ciągu 30 minut. Jednorazowe syntetyczne krążki mogą być produkowane w sposób ekonomiczny na skalę podobną do produkcji jednorazowych rękawiczek lekarskich. ParoChip jest póki co jedynie prototypem, jednak ma szansę zyskać wielką popularność wśród dentystów, zwłaszcza tych ze specjalizacją z periodontologii.

Istotnym czynnikiem w powstawaniu chorób przyzębia jest inwazja bakteryjna, lecz nie bez znaczenia pozostaje odpowiedź immunologiczna gospodarza, na którą wpływ mają czynniki genetyczne i środowiskowe, takie jak choroby ogólne, stres, czy palenie tytoniu. Wprowadzenie szybkich testów na obecność patogennych bakterii umożliwiłoby natychmiastowe wdrożenie ukierunkowanej antybiotykoterapii, nie należy jednak zapominać o czynnikach wpływających na odpowiedź gospodarza, pouczeniu o zdrowym trybie życia i zaprzestaniu palenia papierosów.

Autor: Maria Bilińska

Źródło:
1.http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2013/january/quick-detection-of-periodontitis-pathogens.html
2.Praktyczna Periodontologia Kliniczna Rozdział 2 -Etiopatogeneza, R. Górska, 2004, ISBN 83385700420
3.Mikroflora kieszonek dziąsłowych w zapaleniu przyzębia; A. Sawicka-Grzelak, Felicja Meisel-Mikołajczyk; Medycyna doświadczalna MDMIAZ 49 (1-2) 1-112 (1997). PL ISSN 0025-8601


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Leczenie antybiotykowe na choroby przyzębia – Arestin

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.