Ludzka albumina produkowana przez nasiona ryżu

Ludzka albumina (HSA) spełnia niezwykle istotną role w organizmie człowieka i znajduje zastosowanie w wielu przypadkach klinicznych. W związku z problemami związanymi z jej pozyskiwaniem naukowcy szukają nowych możliwości jej otrzymywania. W Proceedings of the National Academy of Sciences zostały opublikowane najnowsze wyniki badań nad transgenicznym ryżem, z którego nasion wyizolowano HSA.

Albuminy są rozpuszczalnymi białkami wytwarzanymi w wątrobie, które najliczniej występują w osoczu krwi ludzkiej. Mają zdolność wiązania wody, z czym związana jest ich podstawowa funkcja, czyli utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia onkotycznego osocza. Spełniają również rolę białek nośnikowych oraz wykorzystywane są przy produkcji leków i szczepionek.

Albuminy znajdują zastosowanie w licznych przypadkach klinicznych. Wytwarzane są w postaci roztworów 5% i 20%. Roztwory 5% mające takie samo ciśnienie onkotyczne jak osocze, stosowane są w przypadku wstrząsu oligowolemicznego, w oparzeniach, stanach ciężkiego niedoboru białka. Natomiast roztwory 20% wywierają działanie hiperonkotyczne. Znajdują zastosowanie przy obrzękach mózgu, stanach ciężkiej hipoalbuminemii z obrzękami i wodobrzuszem.

Jak dotąd podstawowym źródłem HSA jest krew oddawana przez ludzi. Jednak ze względu na częste jej braki oraz możliwość wystąpienia chorób zakaźnych po podaniu preparatów krwiopochodnych pomimo zastosowanych procedur mających na celu usunięcie czynników zakaźnych naukowcy pracują nad nową metodą pozyskiwania HSA. Jednym z nich jest Daichang Yang, biotechnolog z Wuhan University w Chinach.

Główne cele prowadzonych badań to zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz zminimalizowanie ryzyka reakcji immunologicznej.

W celu otrzymania ludzkiej albuminy z nasion ryżu naukowcy umieścili gen kodujący HSA w sadzonkach w taki sposób, że jego aktywacja następowała podczas produkcji nasion, a białka były gromadzone w ziarnach ryżu. Jako wynik przeprowadzonych badań otrzymano jedną z najlepszych jak dotąd wydajności, ponieważ HSA stanowiła ponad 10% wszystkich rozpuszczalnych białek nasion ryżu.

HSA pochodzące z ryżu okazały się być funkcjonalnym odpowiednikiem albumin pochodzących z osocza ludzkiego. Oba rodzaje były identyczne pod względem chemicznym oraz fizycznym. Przeprowadzone badania na szczurach z chorobami wątroby udowodniły równą skuteczność obu rodzajów albumin poprzez złagodzenie objawów związanych z marskością. Ponadto nie stwierdzono zwiększonej reakcji immunologicznej w przypadku HSA z nasion ryżu w porównaniu z albuminami pochodzącymi z osocza ludzkiego.

Autor: Paulina Dzięga

Źródło:
1. http://www.nature.com/news/2011/111031/full/news.2011.621.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_serum_albumin
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Albumin
4. Maj S.: Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego. Preparaty krwi. Leki krwiozastępcze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008

Chcesz wiedzieć więcej o albuminach? Obejrzyj na medtube.pl: Regulacja ciśnienia krwi (Część 1/2)

MEDtube.pl – Loading MedPlayer … The player requires Flash Player plugin

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.