Badanie tk i mr, weryfikacja rozpoznania wstępnego (skierowania) i rozpoznania radiologicznego

Obecnie tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) należą do najważniejszych badań obrazowych. Wybór odpowiedniej metody diagnostycznej jest kluczowym czynnikiem wpływającym zarówno na jakość leczenia jak i sytuację finansową w opiece zdrowotnej. Tematem naszej pracy była analiza skierowań na badania radiologiczne TK i MR, oraz analiza wyników tych badań.

Materiał i metoda:

Badaniem objęto 500 skierowań wystawionych przez
lekarzy klinicystów. Analiza obejmuje badania wykonane w Katedrze i Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚUM w Zabrzu. Weryfikacja skierowań została zawężona do badań obrazowych głowy. Skierowania zostały podzielone ze względu na miejsca wystawienia, płeć osoby badanej oraz sposób finansowania badania.

W grupie 250 osób skierowanych na badanie TK było 121 kobiet i 129 mężczyzn, 193 osoby zostały skierowane przez oddział szpitalny, pozostałe 57 osób zostało skierowane przez poradnię. Narodowy Fundusz Zdrowia z finansował 241 badań, 9 badań było opłaconych bezpośrednio przez osobę badaną.

Wyniki:

W podgrupie zmian naczyniopochodnych, która liczyła 112 skierowań najliczniejsze okazały się badania z obrazem prawidłowym. Podejrzenie zmiany naczyniopochodnej potwierdziło się w 40%. W pojedynczych badaniach obraz nie potwierdził zmiany naczyniopochodnej, pokazał natomiast zapalenie zatok czy objaw masy. Pozostałe wyniki badań zostały przypisane do zbioru „Inne”. Szczegółowy rozkład przedstawia tabela nr 2.

W podgrupie urazów z powodu, których zostały wystawione 33 skierowania na badanie TK wyniki przedstawiają tabela nr 3.

W grupie 250 osób skierowanych na badanie MR było 142 kobiet i 108 mężczyzn.76 osób zostały skierowane przez oddział szpitalny, pozostałe 174 osoby zostały skierowane przez poradnię. Narodowy Fundusz Zdrowia z finansował 154 badania, 21 badań było opłaconych bezpośrednio przez osobę badaną.

W grupie pacjentów skierowanych z bólami głowy obraz prawidłowy uzyskano u 64% pacjentów. Zapalenie zatok stwierdzono u 8% pacjentów.

17 osób zostało skierowanych z powodu zawrotów głowy. U 6 pacjentów badanie wykazało zmiany naczyniopochodne. Obraz prawidłowy dotyczył 4 pacjentów. Szczegółowe dane zawiera tabela nr 5.

W podgrupie zmian naczyniopochodnych z powodu, których zostało wystawionych 15 skierowań na MR wyniki przedstawia tabela nr 6.

Wnioski:

Po przeanalizowaniu 250 skierowań i wyników badań w przypadku TK zgodność jednoznaczna pomiędzy wystawionym skierowaniem a wynikiem ( opisem radiologicznym) wystąpiła w 76 przypadkach tj. 30,4%. W przypadku skierowań na badanie MR zgodność jednoznaczna pomiędzy skierowaniem a wynikiem badania wystąpiła w 87 przypadkach co stanowi 34,8%. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela nr 7.

Porównanie zgodności jednoznacznej pomiędzy wystawionym skierowaniem a wynikiem badania dla obu metod obrazowania (TK oraz MR)

Autorzy: Olgierd Chrabański, Dawid Pentok

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.