Czy prześwietlenia stomatologiczne prowokują wystąpienie choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest zmorą spędzającą sen z powiek lekarzom na całym świecie. Naukowcy robią co w ich mocy, analizując chorobę przez pryzmat biochemii, potencjalnego wpływu środowiska czy poziomu edukacji pacjentów. Ich badania są niezwykle ważne, jako, że zrozumienie patogenezy tej skomplikowanej choroby poszerzyłoby możliwości terapii, być może przedłużyło życie pacjentów lub chociażby poprawiło jakość ich życia. Na horyzoncie pojawił się nowy podejrzany – promieniowanie rentgenowskie.

Choroba Alzheimera jest wymieniana jako najczęstsza przyczyna otępienia pośród osób powyżej 65 roku życia. Choć prawdopodobieństwo jej wystąpienia wzrasta z wiekiem, nie jest naturalną konsekwencją procesu starzenia. Statystyki wskazują, że na świecie ok. 30mln osób boryka się z konsekwencjami tej zagadkowej choroby, a ze względu na stopniowe starzenie się społeczeństwa, liczba ta z całą pewnością ulegnie potrojeniu w ciągu następnych 40 lat. Na wyzwolenie objawów choroby mają wpływ czynniki genetyczne (genotyp ApoEε4) , środowiskowe (palenie papierosów) i choroby współistniejące (takie jak cukrzyca, czy nadciśnienie tętnicze).

Najnowsze doniesienia sugerują związek między częstym korzystaniem z prześwietleń stomatologicznych, a chorobą Alzheimera. Zaproponowano hipotezę, w której promieniowanie rentgenowskie niszczy telomery mikrogleju prowadząc do ich przedwczesnego starzenia i śmierci. Telomery są fragmentami chromosomu chroniącymi materiał genetyczny przed uszkodzeniem w trakcie kopiowania. Naturalnym zjawiskiem jest ich skracanie się w miarę podziałów komórki. Mikroglej – rezydentne makrofagi centralnego układu nerwowego – są niezbędne do usuwania umierających neuronów i odpowiedzi immunologicznej. Gdy w wyniku degeneracji telomerów komórki mikrogleju stracą swoje neuroprotekcyjne własciwości, giną również komórki nerwowe, tym samym prowadząc do wystąpienia otępienia.

Ta hipoteza rzuca nowe światło na dotychczas niezrozumiałe fakty dotyczące choroby Alzheimera. Wyjaśnia to między innymi, dlaczego istnieje tak długa przerwa między wystąpieniem histopatologicznych zmian w mózgu, a pojawieniem się symptomów choroby. Uszkodzenie telomerów nie wpłynęłoby bezpośrednio na funkcję mikrogleju, jedynie skróciło jego życie. Dopiero po śmierci komórek mikrogleju rozpoczęłoby się stopniowe umieranie otaczających neuronów, cały proces trwałby mniej więcej dekadę.

Specjalna dieta, zażywanie leków zmniejszających poziom cholesterolu, czy środków przeciwzapalnych nie cofa skutków choroby. Terapie mające na celu likwidację blaszek amyloidowych również okazały się bezsilne wobec postępującej demencji. Jeśli niszczenie telomerów mikrogleju faktycznie jest powodem rozwoju choroby Alzheimera, należałoby rozważyć terapię przy pomocy komórek macierzystych własnego szpiku kostnego lub miazgi zębów pacjenta, dzięki czemu populacja komórek mikrogleju nie uległaby znaczącej redukcji w miarę postępowania choroby. Mimo tego, że ilość promieniowania rentgenowskiego w czasie prześwietlenia zębów nie jest duża, niepokojącym faktem jest, że nawet małe dawki stanowią już poważne zagrożenie dla komórek powodując ich mutację, czy uszkodzenie telomerów. Choć współczesna stomatologia bez zdjęć rentgenowskich nie mogłaby istnieć, być może należy zastanowić się nad ograniczeniem jej stosowania. Doniesienia o wpływie promieniowania jonizującego na wzrost ryzyka nowotworu tarczycy, czy oponiaka coraz częściej pojawiają się w pismach naukowych.

Należy przeprowadzić dodatkowe badania potwierdzające zgubny wpływ promieniowania rentgenowskiego na pacjentów objętych ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera. Badania na gryzoniach laboratoryjnych poprzez naświetlanie promieniowaniem jonizującym i następującym badaniem telomerów w komórkach mikrogleju mogłyby być ważnym krokiem w dalszej ewaluacji hipotezy.

Autor: Maria Bilińska

Źródło:
1. Dental X-ray exposure and Alzheimer’s disease: a hypothetical etiological association. Med. Hypotheses. 2011;77(1):29-34. Epub 2011 Mar 31, Caroline C. Rodgers
2. Longstreth WT Jr, Phillips LE, Drangsholt M, Koepsell TD, Custer BS, Gehrels JA, et al. Dental x-rays and the risk of intracranial meningioma: a population-based case-control study. Cancer 2004;100(5):1026-34.
3. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association
Volume 8, Issue 2 , Page e1, March 2012 “Are dental X-rays causing Alzheimer’s? Ten reasons to take a closer look Caroline Rodgers

Chcesz wiedzieć więcej o chorobie Alzheimera? Obejrzyj na medtube.pl: „Choroba Alzheimera – Histopatologia – Mózg”.

MEDtube.pl – Loading MedPlayer … The player requires Flash Player plugin

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.