III Ogólnopolskie Forum Neurologii Dziecięcej – 12-13 października 2012 r.

W dniach 12-13 października 2012 roku w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Neurologii Dziecięcej. Temat przewodni tegorocznej konferencji będzie brzmiał: ,,Nowości i bariery w neurologii dziecięcej”. Wybitni przedstawiciele neurologii dziecięcej, neurologii, epileptologii  pediatrii i rehabilitacji przedstawią odmienne punkty widzenia na temat postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie najnowszej wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, w tym między innymi padaczek, innych stanów napadowych, stwardnienia rozsianego, ADHD, bólów głowy, chorób naczyniowych mózgu, chorób nerwowo-mięśniowych  u dzieci oraz powikłań wynikających ze stosowania przewlekłej farmakoterapii.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji zostały podzielone na kilka grup tematycznych:

  • SESJA I – Choroby demielinizacyjne
  • SESJA II – Zaburzenia snu
  • SESJA III – ADHD –nowości i  bariery w diagnostyce i leczeniu
  • SESJA V – Bariery w diagnostyce i leczeniu padaczek wieku rozwojowego
  • SESJA VI – Psychogenne napady niepadaczkowe– bariery w ich rozpoznaniu (sesja video)
  • SESJA IV – Kazuistyka w neurologii dziecięcej

Organizatorzy Konferencji:

  • Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych,
  • Katedra i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

Kierownik naukowy Konferencji:

  • dr hab. med. Barbara Steinborn, Prof. UM

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne!

 

Więcej informacji oraz zapisy

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.