Międzynarodowa Konferencja Studencka „Studium Klinicznego Przypadku”, 25-26 maja, Lublin

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma zaszczyt zaprosić państwa do wzięcia udziału w 1. Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Studium Klinicznego Przypadku”.
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2012r.

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma zaszczyt zaprosić państwa do wzięcia udziału w 1. Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Studium Klinicznego Przypadku”.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2012r. Pierwszego dnia odbędzie się sesja konkursowa, podczas której zaprezentowanych zostanie 20 najlepszych prac, wybranych przez Komitet Naukowy złożony z profesorów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Abstrakty autorskich prac, dotyczących ciekawych przypadków klinicznych, należy nadsyłać przy pomocy formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://stnlublin.blogspot.com/p/rejestracja-prac.html, do 15 kwietnia 2012 r. Opłata rejestracyjna dla uczestników konferencji wynosi 50zł. Wszystkie nadesłane prace, spełniające warunki przedstawione w regulaminie (również te, które nie zostaną zakwalifikowane do zaprezentowania w czasie konferencji) zostaną opublikowane w Książce Streszczeń.

Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty szycia chirurgicznego i symulacji medycznych. Warsztaty zostaną poprowadzone przez Koło Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej oraz IFMSA – Poland oddział Lublin. Do udziału w warsztatach będzie upoważniał certyfikat, który będzie można uzyskać biorąc udział w konferencji. Certyfikaty przewidziane są zarówno dla uczestników prezentujących prace, a także dla słuchaczy konferencji.

Językiem obowiązującym podczas całej konferencji będzie język angielski.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.stn.umlub.pl

PROGRAM KONFERENCJI

25 maja 2012r.
14:30 Rejestracja Uczestników w holu Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
15:00 Przywitanie uczestników i wykład inauguracyjny dr. hab. n. med. Pawła Nachulewicza z Kliniki chirurgii i traumatologii dziecięcej.
15:30- 17:15 Prezentacja prac
17:15- 17:45 Przerwa
17:45- 19:30 Prezentacja Prac
19:30- 20:00 Program artystyczny/obrady Komitetu Naukowego
20:00 Głosowanie na najlepsze prace i ogłoszenie wyników

26 maja 2012r
„Dzień warsztatów”
Warsztaty z szycia chirurgicznego i symulacji medycznych poprowadzi
Koło Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej oraz IFMSA-Poland
oddział Lublin.
10:00 Wykład na rozpoczęcie warsztatów
11:00 Początek warsztatów

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.