Komórki macierzyste skuteczne w walce z zaburzeniami zrostu kości?

Brak zrostu kości w długim okresie czasu po złamaniu stanowi istotny problem dla lekarza ortopedy, może bowiem mieć konsekwencje w postaci trwałego upośledzenia funcji narządu, wzrostu kosztów leczenia oraz dyskomfortu pacjenta ze względu na „zły wybór“ lekarza. Często stanowi on wskazanie do podjecia nowych metod leczenia i zastosowania środków, które mogłyby przyspieszyć proces gojenia kości. Dotychczas opracowano wiele sposobów usprawniających gojenie, które w różny sposób wpływają na stan kliniczny chorego. Badania naukowców z University of North Carolina pozwalaja miec nadzieję na to, że nowym i skutecznym orężem w walce z brakiem zrostu kości stana się komórki macierzyste.

Czas prawidłowego zrostu kości zależy od miejsca złamania i licznych czynników, którymi mogą być wiek pacjenta, gospodarka hormonalna, czy też sposób życia i zachowania się przy leczeniu złamania. W molekularnym procesie leczenia złamania biora biorą udział takie czynniki, jak TGF-beta, VEGF, PDGF, IGF-1 oraz komórki macierzyste. Wśród nich istotną rolę odgrywają mezenchymatyczne komórki macierzyste w szpiku kostnym. Są one niezróżnicowanymi komórkami, które mogą się przekształcać w tkanki takie jak kostna, chrzęstna, tłuszczowa, mięśniowa oraz komórki szpiku i krwi.

Naukowcy pod przewodnictwem Dr Anny Spagnoli z University of North Carolina z Chapel Hill School of Medicine wykorzystali mezenchymalne komórki macierzyste, aby leczyć złamanie. Dodatkowo uaktywnili w nich ekspresje IGF-1, czyli insulinopodobnego podstawowego czynnika wzrostu w organizmie człowieka.  IGF-1 m. in indukuje produkcję białka, wykazuje działanie ochronne na komórki chrząstki i jest związany z aktywacją osteocytów.

Takie wzbogacone komórki zastosowano u specjalnych myszy ze złamaniem kości piszczelowej, które nie wykazywały możliwości gojenia kości. Wyniki zostały przedstawione na 93. Dorocznym Zjeździe Endocrine Society w Bostonie.
Okazało się, że komórki macierzyste z IGF-I przekształciły się w osteocyty – komórki kostne – oraz pomogły w odbudowie kości, przyspieszając gojenie. Działanie komórek macierzystych z IGF-1 skonfrontowano z terapią jedynie komórkami macierzystymi i ze stanem myszy bez jakielkolwiek terapii.

Wyniki porównano dzięki tomografii komputerowej, która wykazała, że kość goi sie lepiej, gdy zastosujemy komórki macierzyste z IGF-1. Taka kość jest nawet 3 – 4 razy mocniejsza od tkanki u nieleczonych myszy. Ponadto w miejscu złamnia powstaje więcej tkanki kostnej. Okazało się także, że wyniki są znacznie lepsze, gdy zastosujemy mezenchymlane komórki macierzyste w których uaktywniono ekspresje IGF-1, niż gdy będziemy stosować tylko komórki macierzyste.

Wg autrów badań ich wyniki to krok milowy w opracowywaniu terapii leczenia braków zrostu kości. Dają one szansę na zastosowanie terapii na pacjentach nawet w perspektywie kilku lat. Może to w znaczący sposób poprawić stan chorych, wpłynąć na ich życie oraz dać zarówno pacjentom, jak i lekarzom prawdziwą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Author: Dr n. med. Jerzy Bednarski + 791 592 958

Źródło:
1. www.orthosupersite.com
2. www.sciencedaily.com

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.