Topiramat szkodliwy dla płodu

Wiele kobiet, chorujących na padaczkę, zachodzi w ciążę. Niezwykle istotna staje się wówczas prawidłowa kontrola i zapobieganie napadom drgawkowym. Tylko kilka leków wykorzystywanych w terapii padaczki zostało uznanych za bezpieczne dla przyszłych matek. Do grupy leków o udowodnionym negatywnym wpływie na rozwijający się płód dołączył na początku marca topiramat, stosowany u dorosłych i dzieci powyżej drugiego roku życia w napadach częściowych, uogólnionych toniczno-klonicznych, nieświadomości, mioklonicznych oraz w zespołach Westa i Lennoxa Gastaut, a także w leczeniu migreny przewlekłej oraz otyłości.

4 marca 2011 roku FDA ogłosiła, iż u dzieci matek, zażywających w czasie ciąży topiramat oraz jego generyki, o wiele częściej dochodzi do rozszczepów warg i podniebienia. Już w opublikowanym w 2008 roku artykule brytyjscy badacze zauważyli, iż stosowanie topiramatu w pierwszym trymestrze ciąży znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu. Choć badanie obejmowało zaledwie 200 kobiet, które zaszły w ciążę podczas zażywania topiramatu, to z 178 urodzonych dzieci aż u szesnaściorga wykryto różne malformacje, zarówno kiedy topiramat stosowany był w mono-, jak i w politerapii (1). Te niepokojące wyniki skłoniły naukowców do zorganizowania badań zakrojonych na znacznie szerszą skalę.

Bazując na nowo zgromadzonych danych stwierdzono, że rozpowszechnienie rozszczepów wśród płodów narażonych na topiramat w monoterapii, w pierwszym trymestrze ciąży wynosi 1,4%, podczas gdy w grupie potomstwa pacjentek przyjmujących inne leki przeciwpadaczkowe waha się od 0,38% do 0,55%. Jeszcze niższy był ten parametr u kobiet zdrowych, nie poddawanych żadnej terapii – wynosił zaledwie 0,07% (2).

Wcześniej topiramat figurował na liście leków w kategorii C, jako substancja wykazująca szkodliwe działanie na płód w badaniach na zwierzętach, jednak obecny stan wiedzy skłonił agencję FDA do przekwalifikowania go do kategorii D ze względu na zaobserwowany szkodliwy wpływ na ludzki embrion. W tej sytuacji topiramat może zostać zastosowany u ciężarnej tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne, a korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

W związku z tym lekarze prowadzący pacjentki w wieku rozrodczym leczone topiramatem powinni rozważyć zastąpienie go innym, bezpieczniejszym preparatem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na zbyt duże ryzyko nieprawidłowej kontroli napadów, należy uprzedzić kobietę o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Author: Patrycja Marciniak


1.S. Hunt, A. Russel Topiramate in pregnancy, http://www.neurology.org/content/71/4/272.abstract (13.03.2011)
2.Lowes Robert, Topiramate linked to birth defects, http://www.medscape.com/viewarticle/738432 , (z 13.03.2011)

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.