Tai Chi walczy z depresją u osób w starszym wieku

Dane epidemiologiczne ze Stanów Zjednoczonych Ameryki są… depresyjne. Powyżej 2 milionów osób w wieku 65 lat i starszych, ma objawy depresji. Dotyczy to aż 50 procent mieszkańców domów opieki. Odsetek samobójstw wśród białych mężczyzn powyżej 85 roku życia jest sześciokrotnie wyższy od populacyjnego.

Zaburzenia depresyjne charakteryzują się długotrwałym i nieustającym przygnębieniem, któremu towarzyszy zaniżone poczucie własnej wartości i utrata możliwości odczuwania przyjemności. Szacuje się, że około 10% populacji cierpi na depresję. Ujawnia się ona najczęściej między 15, a 30 rokiem życia. Jednak dzieci oraz osoby starsze nie są od niej wolne. Co więcej, obserwuje się dwa szczyty zapadalności na depresję – około 30, a następnie 60 roku życia. Epizody depresyjne mają różny czas trwania i zmienną dynamikę. Około 25% z nich trwa krócej niż miesiąc, a 50% krócej niż 3 miesiące. Ponadto choroba ma nawrotowy charakter. Aż 75% pacjentów obserwuje ponownie objawy depresji w ciągu dwóch lat od wcześniejszego epizodu. Około 15% chorych popełnia samobójstwo, ponad 50% podejmuje próbę odebrania sobie życia, a niemal 80% ma myśli samobójcze. Obecne formy leczenia depresji, to nie tylko farmakoterapia, ale również psychoterapia czy elektrowstrząsy. Poszukuje się alternatywnych i wspomagających form leczenia, ponieważ mimo szerokiego armamentarium leków, nie zawsze są one skuteczne.

Niestety społeczeństwo krajów rozwiniętych starzeje się w zastraszającym tempie. Za 35 lat liczba Amerykanów powyżej 65 roku życia podwoi się, a tych powyżej 85 będzie aż 3-krotnie więcej. Dlatego też naukowcy z UCLA skierowali swoje badania w kierunku metod leczących depresję. Zainteresowała ich Tai Chi – pradawna chińska sztuka walki. Porównano grupę osób starszych cierpiących na depresję leczoną standardowymi lekami przeciwdepresyjnymi regularnie ćwiczących Tai Chi z grupą, która w tym samym czasie odbywała zajęcia edukacji zdrowotnej. Okazało się, że pacjenci uprawiający sztukę walki zgłaszali mniejsze objawy choroby, poprawę jakości życia, lepszą pamięć i percepcję oraz więcej energii, niż osoby leczone standardową farmakoterapią i edukowane zdrowotnie. Wyniki tego badania pojawiły się w wydaniu online American Journal of Geriatric Psychiatry. W projekcie wzięło udział 112 pacjentów powyżej 60 roku życia z depresją dużą, leczonych escitalopramem – selektywnym inhibitorem wychwytu serotoniny przez około 4 tygodnie. Spośród tej grupy 73 osoby, które zaczęły odczuwać poprawę dzięki leczeniu farmakologicznemu zostały zrandomizowane do grupy ćwiczącej Tai Chi oraz do grupy odbywającej edukację zdrowotną. Zajęcia te odbywały się przez 2 godziny tygodniowo, w ciągu 10 tygodni. Wszyscy uczestnicy badania zostali ocenieni pod względem poziomu depresji, niepokoju, jakości życia związanej ze zdrowiem, zdolności poznawczych i objawów odpowiedzi układu odpornościowego dwukrotnie – na początku badania i ponownie cztery miesiące później. Poziom depresji został oceniony dzięki Skali Depresji Hamiltona, której wynik 10/11 odpowiada diagnozie tej choroby. Okazało się, że wśród ćwiczących Tai Chi 94% osób uzyskało wynik mniejszy niż 10, a 65% wynik 6 i mniejszy, odpowiadający remisji. Dla porównania, w grupie odbywającej edukację zdrowotną 77% uzyskało wynik mniejszy niż 10, a 51% remisję objawów.

Badanie pokazało, ze ćwiczenie zarówno ciała jak i umysłu, jakim jest Tai Chi skutecznie wspomaga leczenie depresji. Śmiałym planem naukowców jest stopniowa redukcja farmakoterapii na rzecz Tai Chi.

Author: Dr n.med. Karolina Kłoda

Źródło:
1. Helen Lavretsky, Lily L. Alstein, Richard E. Olmstead, Linda M. Ercoli, Marquertie Riparetti-Brown, Natalie St. Cyr, Michael R. Irwin. Complementary Use of Tai Chi Chih Augments Escitalopram Treatment of Geriatric Depression. American Journal of Geriatric Psychiatry, 2011; : 1 DOI: 10.1097/JGP.0b013e31820ee9ef.
2. University of California – Los Angeles (2011, March 16). Tai chi beats back depression in the elderly, study shows. ScienceDaily. Retrieved March 20, 2011, from http://www.sciencedaily.com­ /releases/2011/03/110316131122.htm.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.