Technologia Bluetooth w walce z próchnicą zębów

Próchnica zębów pojawia się, gdy pH powierzchni zęba spadnie poniżej wartości 5,5. Mając ten fakt na uwadze, irańscy naukowcy zaproponowali miniaturowe, w pełni autonomiczne urządzenie, które może zrewolucjonizować podejście do współczesnej profilaktyki próchnicy.

Technologia bluetooth została wprowadzona na rynek w roku 1994 przez firmę L.M. Ericsson. Początkowo miała służyć jedynie łączeniu telefonów z innymi urządzeniami bez pomocy kłopotliwych kabli. Bezprzewodowa komunikacja sprzętów elektronicznych w szpitalach i domach była zaledwie początkiem wielkiej rewolucji, która swoim zasięgiem objęła również medycynę. W roku 2003 amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła nową technologię komunikacji bezprzewodowej do powszechnego stosowania w służbie zdrowia. Obecnie miniaturowe urządzenia stosowane są m.in. w biomonitoringu pacjentów, którzy choć nie leżą na oddziale intensywnej terapii, wciąż wymagają stałej kontroli funkcji życiowych -temperatury ciała, czynności serca, ciśnienia krwi oraz częstotliwości oddechu. Przeprowadzanie takich obserwacji możliwe jest nawet w warunkach domowych a sprzęt podłączony do pacjenta jest lekki i mało wymagający pod względem energetycznym. Urządzenie wysyła dane w czasie rzeczywistym przy pomocy technologii bezprzewodowej komunikacji na telefon, lub komputer -tak pacjenta jak i lekarza prowadzącego.

Nie dziwi więc fakt, iż rewolucja techniczna nie ominęła dziedziny tak skorej do adaptowania nowości do swoich potrzeb -stomatologii. Profilaktyka próchnicy ograniczała się do tej pory do programów edukacyjnych i zachęcania pacjentów do zmiany diety lub środków higieny zębów. Dawało to jedynie nikłą nadzieję na poprawę wskaźnika PUW ( ilości zębów dotkniętych próchnicą, usuniętych lub wypełnionych) -pacjenci niechętnie używali płukanek, nie mając poczucia realnego zagrożenia ze strony niskiego pH w jamie ustnej. Nowoczesna technika komunikacji bezprzewodowej pomoże w informowaniu pacjenta w czasie rzeczywistym o niebezpieczeństwie tworzenia próchnicy, gdy pH w jego jamie ustnej spadnie poniżej poziomu 5,5.

Urządzenie stworzone przez irańskich naukowców pozwala na kontrolowanie środowiska jamy ustnej poprzez mikromiernik pH zasilany przy pomocy ogniwa paliwowego. Sygnał informujący o przekroczeniu wartości dopuszczalnego pH wytwarzany jest przez nadajnik bezprzewodowy o niskim poborze mocy. Całość mieści się w obudowie wielkości cyrkonii i może być przymocowana w sposób atraumatyczny do powierzchni zęba przy pomocy kompozytu światłoutwardzalnego. W zależności od uznania pacjent może nosić urządzenie obudowane w cyrkonię lub w neutralną obudowę koloru zęba.

Mikromiernik pH cechuje się: wysokim wskaźnikiem dokładności (do 0,01 pH) oraz umiejętnością pomiaru pH płynu o objętości tak niewielkiej jak 10μl. Ogniwo paliwowe wchodzące w skład urządzenia wykorzystuje organiczne substancje łatwo dostępne w środowisku jamy ustnej -takie jak glukoza czy mrówczany -jako paliwo. Zamknięte w środku baterii enzymy (np. oksydaza glukozowa lub dehydrogenaza mrówczanowa) katalizują reakcje utleniania, w wyniku których powstaje energia wykorzystywana przez urządzenie. Podobne baterie znalazły wcześniej zastosowanie w zasilaniu stymulatorów pracy serca i sprzętu używanego w mikrochirurgii. Ogniwo paliwowe cechuje się niestety krótką żywotnością, między innymi ze względu na niską stabilność enzymów. Urządzenie do komunikacji bezprzewodowej stosowane w takim urządzeniu musiało być w związku z tym energooszczędne – z tego powodu technologia Bluetooth wydała się naukowcom najlepszym rozwiązaniem -obsługa tego typu urządzenia konsumuje relatywnie najmniej energii spośród dostępnych opcji komunikacji bezprzewodowej.

W przypadku wykrycia pH poniżej 5,5 urządzenie wysyła bezprzewodowo ostrzeżenie do urządzenia powiązanego (np. telefonu komórkowego lub komputera). Informacja wyświetlana na monitorze obliguje pacjenta do podjęcia kroków przywracających optymalne pH w jamie ustnej poprzez użycie np. gumy do żucia lub płukanki z chlorheksydyną.

Naukowcy pokładają olbrzymie nadzieje w swoim wynalazku. Obecnie pacjenci są obciążeni drogim leczeniem zachowawczym zębów, które uległy zniszczeniu na skutek procesów próchniczych. Urządzenie kontrolujące bezpieczeństwo jamy ustnej ma szansę zrewolucjonizować podejście do profilaktyki próchnicy i zmniejszyć frekwencję występowania próchnicy na świecie.

Piśmiennictwo:

1. Bluetooth technology for prevention of dental caries; Jafar Kolahi, Mohamad Fazilati ;Medical Hypotheses; December 2009 (Vol. 73, Issue 6, Pages 1067-1068)
2. Microfabricated biocatalytic fuel cells: A new approach to accelerating the orthodontic tooth movement , 08 May 2009; Jafar Kolahi, Mohamadreza Abrishami, Zéev Davidovitch ; Medical Hypotheses September 2009 (Vol. 73, Issue 3, Pages 340-341)
3. Wireless computing in health care; Alan T Lefor, Maarten K Lefor; Current Surgery; July 2003 (Vol. 60, Issue 4, Pages 477-479)

Autor: Maria Bilińska

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.