Oddział Śląski Towarzystwa Chirurgów Polskich

Oddział Śląski Towarzystwa Chirurgów Polskich

Adres
Plac Medyków 1
Sosnowiec
Polska
Data powstania
2016-11-24
Strona www
Wyświetleń
385
Opis
Oddział Śląski Towarzystwa Chirurgów Polskich jest regionalnym Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich, obejmującym swą działalnością obszar Woj. Śląskiego, zrzeszając lekarzy chirurgów Katowickiej, Bielskiej i Częstochowskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Towarzystwo Chirurgów Polskich to najstarsze polskie towarzystwo naukowo-szkoleniowe lekarzy chirurgów. Założone w 1889, początkowo skupiało specjalistów wszystkich dziedzin medycyny zabiegowej. Z czasem, wraz z powołaniem odrębnych towarzystw poszczególnych specjalizacji, stało się towarzystwem chirurgów ogólnych, w dalszym ciągu pozostając towarzystwem macierzystym wszystkich specjalności zabiegowych. Struktura Towarzystwa to: 15 oddziałów (białostocki, bydgosko-toruński, gdański, śląski, świętokrzyski, krakowski, lubelski, łódzki, warmińsko-mazurski, opolski, poznański, rzeszowski, szczeciński, warszawski, wrocławski); 7 komisji (ds. Socjalno-Zawodowych, Historyczna, ds. Kształcenia i Specjalizacji, ds. Naukowych, Opiniodawcza ds. Członków Honorowych i Członków Korespondentów TCP, Interwencyjna i Statutowa); 8 sekcji (Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, Badań Podstawowyh w Chirurgii, Chirurgii Endokrynologicznej, Zakażeń Chirurgicznych, Viscerosyntezy, Chirurgii Wojskowej, Chirurgii Endoskopowej, Chirurgii Oparzeń). Liczba członków Towarzystwa to blisko 3500 lekarzy różnych specjalności chirurgicznych.

Publikowane materiały