Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Adres
2035 Route des Colles - Les Templiers
06903 Sophia-Antipolis
France
Data powstania
1950-09-02
Strona www
Wyświetleń
9204
Opis
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jest towarzystwem naukowym zrzeszającym ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) . Od 1988 roku corocznie na przełomie sierpnia i września odbywają się kongresy naukowe ESC, podczas których prezentowane są wyniki najnowszych prac badawczych z zakresu chorób serca i naczyń. Uczestniczy w nich ok. 20 tysięcy osób. Towarzystwo wydaje 9 specjalistycznych czasopism m.in.: European Heart Journal, Cardiovascular Research, Heart Failure, Europace, Echocardiography, Cardiovascular Nursing i Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.Wytyczne ESC: http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/


Publikowane materiały