Klinika Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej

Klinika Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej

Adres
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Polska
Data powstania
2017-08-15
Strona www
Wyświetleń
1238
Opis
W skład Katedry wchodzą: -Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej -Klinika Otolaryngologii Dziecięcej z 2 oddziałami, blokiem operacyjnym i poradnią przykliniczną -Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej z pracowniami: logopedyczną, psychologiczną, akustyczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i szumów usznych -Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu - siedziba Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce

Publikowane materiały